Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Avrupa Birliği Ekonomilerinde Büyüme Odaklı Enerji Piyasaları
(Growth Oriented Energy Markets In European Union Economies )

Yazar : Emine Türkan AYVAZ GÜVEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 57
Sayfa : 784-792
    


Özet

Enerjinin elde edilmesi, üretimi, tüketimi, ithalatı ve ihracatı gibi enerjiye dair her şey dünya ülkelerinin her zaman için başlıca gündem konusu olmuştur. Özellikle de enerji tüketiminin maksimum seviyede olduğu günümüzde ülkelerin enerji politikalarını, maksimum faydayı sağlayabilecekleri şekilde düzenlemeye ve geliştirmeye çalışmaları çok olağan bir durumdur. Avrupa Birliği ülkeleri de Rusya-Ukrayna arasında yaşanan krizden dolayı, Avrupa kıtasına doğalgaz aktarımının aksaması gibi olaylar neticesinde enerji politikasını değiştirmeye karar vermiştir. Bu durum, söz konusu ülkelerin enerji ithalatında artış yaşanmasına yol açarken; enerji kalemlerinde meydana gelen bu artış sonucu sözü edilen ekonomilerin cari açıklarındaki büyüme daha da tetiklenmiştir. Dolayısıyla, Avrupa Birliği ülkelerindeki ekonomik büyüme endeksli enerji tüketiminin genişlemesi, ithalat artışını beraberinde getirmiştir. Bu durum, cari açıktaki hareketlilikten de çok net bir şekilde anlaşılabileceği gibi birliğin dışarıya ekonomik olarak daha bağımlı hale gelmesine sebep olmuştur. Bunun sonucunda enerji üreticisi konumundaki ülkeler için büyüyen bir pasta haline gelip, iştahlarını kabartmıştır.Anahtar Kelimeler
Ekonomik Büyüme, Enerji, Cari Açık

Abstract

Everything about energy, such as the acquisition, production, consumption, import and export of energy, has always been the main agenda topic of the world countries. It is very common for countries to try to regulate and develop their energy policies in such a way that they can achieve maximum benefit, especially when energy consumption is at the maximum level. Due to the crisis between Russia and Ukraine, European Union countries have decided to change their energy policy as a result of events such as disruption of natural gas transfer to the European continent. While this situation led to an increase in the energy imports of these countries; As a result of this increase in energy items, the growth in the current account deficits of the mentioned economies was further triggered. Therefore, the expansion of energy consumption indexed energy consumption in the European Union countries brought along an increase in imports. This situation, as can be understood very clearly from the current account deficit, caused the union to become more economically dependent on the outside. As a result, it has become a growing cake for energy producing countries and has raised its appetites.Keywords
Economic Growth, Energy, Current Account Deficit

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri