Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hikâye Metinlerine İmgelemin Gizil Gücünün Yansıması
(The Reflection Of Imagery’s Latent Power On The Texts Of Stories )

Yazar : Alpay GEZER    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 57
Sayfa : 744-753
    


Özet

Bu çalışmada Ayşe Kilimci’nin “İki Bin Yılın Resmi” ve Halikarnas Balıkçısı’nın “Parmak Damgası” adlı öykülerinden hareketle imgelemin gizil gücünün belirlenip ve çoğunlukla şiir söz konusu olduğunda adına sıklıkla gönderme yapılan imge kavramının yazınsal metinlerden öyküye yansıması incelenmiştir. Şiirde genellikle sözcük düzeyinde alışılmamış bağdaştırmalar ve çağrışım unsurlarıyla ortaya konulan imgelem, öyküde öykü unsurlarının – olay örgüsü, uzam, zaman, karakter ve anlatı açısı- yoğrulması çerçevesinde vaka içindeki bir tavrın, yaklaşımın veya davranışın bir simge veya sembole bağlanmasıyla oluşmaktadır. Bu bağlantı şiirdeki alışılmamış bağdaştırma gibi okuyucuyu şaşırtmakta, etkilemekte ve sarsmaktadır. Böylece öykü metnine sindirilmiş ileti, imgelemin gizil gücü sayesinde okurda edebi bir coşku ile birlikte sarih bir görünüme sahip olmaktadır. Doküman analizi yönteminin kullanıldığı çalışmamızda özellikle çarpıcı bir hikâye diye vasıflandıracağımız bir metnin bu vasıfla adlandırılmasında imgelemin gizil gücünün etkisinin ne olduğunun ortaya konulması ve imgelemin incelenen hikâye metinlerine nasıl yansıdığının belirlenmesi amaçlanmıştır.Anahtar Kelimeler
İmgelem, hikâye, gizil güç, alışılmamış bağdaştırma

Abstract

In this study, the reflection of the concept of image, which is often referred to in the name of poetry, from the literary texts to the stories is examined after determining the latent power of the imagery basing on the stories of Ayşe Kilimci's "The Picture of the Two Thousand Years (İki Bin Yılın Resmi)" and Halikarnas Balıkçısı's "Finger Stamp (Parmak Damgası)". While the imagery is usually presented with unusual associations and associative elements at the word level in the poem, it is formed by linking an attitude, approach or behaviour within the case to an icon or symbol within the framework of combining the story elements in the story - the plot, the space, the time, the character and the narrative. This association surprises, influences and appals the reader, like the unusual associations in poetry. Thus, the message hidden in the story text has an evident appearance stimulating a literary enthusiasm for the reader thanks to the latent power of the imagery. In the present study, in which document analysis method is utilised, how the imagery is reflected in the aforesaid story texts and what effect the latent power of imagery has on referring of this text as ‘a striking story’ are discussed.Keywords
Imagery, story, latent power, unusual association

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri