Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İlkokul Müdürlerinin Bakış Açısıyla Kapsayıcı Eğitim
(Inclusive Education With The Perspective Of Primary School Principals )

Yazar : Ayhan DİREK   & Yaşar DİLBER  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 57
Sayfa : 754-767
    


Özet

Bu araştırma ile ilkokullarda görev yapan okul müdürlerinin kapsayıcı eğitim konusundaki bilgi düzeylerinin, değerlendirme ve kurumlarındaki uygulamalarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasının kullanıldığı bu araştırmada, veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla Bursa ili merkezindeki iki ilçeden ölçüt örnekleme tekniği ile belirlenen ilkokullarda görev yapan 15 okul müdürü ile görüşmeler yapılarak elde edilmiştir. Verilerin betimsel analizi sonucunda; kurum müdürlerinin kapsayıcı eğitim konusunda farkındalıklarının kısa süre önce aldıkları hizmet içi eğitimden dolayı arttığı, alınan hizmet içi eğitimi nitelikli olarak değerlendirdikleri, kurumlarındaki uygulamaların MEB tarafından yürütülmesinin istendiği çalışmalar ile sınırlı kaldığı belirlenmiştir. Sonuç olarak kurum müdürlerinin dezavantajlı öğrenciler konusunda bilgi düzeylerinin arttırılması, kapsayıcı eğitim anlayışının yaygınlaştırılması ve bu amaçla kurumlarda yapılacak farklı uygulamalar için eğitimin tüm paydaşları ile fikir alışverişlerinde bulunulması önerilmektedir.Anahtar Kelimeler
Eğitim sosyolojisi, Kapsayıcı eğitim, Göç, Dezavantajlı çocuklar

Abstract

With this research, it is targeted to reveal the knowledge levels of the school principals working in primary schools about their inclusive education, their evaluation and their applications in their institutions. It was obtained through interviews with 15 school principals. As a result of the descriptive analysis of the data; It has been determined that the awareness of the principals of the institutions on inclusive education has increased due to the in-service training they have received recently, they evaluated the in-service training as qualified, and the practices in their institutions are limited to the activities that are requested to be carried out by MEB. As a result, it is recommended to increase the level of knowledge of the principals of the institution about the disadvantaged students, to disseminate the inclusive education approach and to exchange ideas with all the stakeholders of the training for different applications to be carried out in the institutions..Keywords
Educational sociology, Inclusive education, Migration, Disadvantaged children

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri