Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Edmond Desbonnet’in Les Rois De La Lutte (Güreşin Kralları) İsimli Eserindeki Türk Güreşçileri
(Turkish Wrestlers in The Work Named Les Rois De La Lutte (The Kings Of Wrestling) By Edmond Desbonnet )

Yazar : Neslihan ARIKAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 57
Sayfa : 736-743
    


Özet

Edmond Desbonnet’in 1910 yılında kaleme aldığı “Les Rois De La Lutte”(Güreşin Kralları) isimli eseri, Türk güreşine ve güreşçilerine yabancı literatürde yer vermesi açısından spor tarihindeki yerini özgün bir şekilde almıştır. Eser, geçmişteki güreş kültürümüzün farklı yansımalarını ve Avrupa’ya giden ilk güreşçilerimiz hakkında bir Batılı gözünden değerlendirilmesi bakımından Türk spor tarihi için önemli bir kaynaktır. Dolayısıyla eserin Türk güreşçileriyle ilgili bölümlerinin Türkçe’ye kazandırılamamış olması bu sahadaki eksikliklerden biri olarak görülmektedir. Çalışmada konu edilen eserin ilgili bölümlerinin çevirisi ortaya konulurken doküman inceleme yöntemi benimsenmiştir. Çalışmanın amacı, Türk spor tarihini Batı kaynaklarına yansıtan ilk kitap olma özelliği taşıyan Edmond Desbonnet’in 1910 yılında yayımlanan Les Rois De La Lutte ‘Güreşin Kralları’ isimli eserinde yer alan Türk güreşçilerinin olduğu bölümün çevirisi ve Avrupa’ya giden ilk Türk güreşçilerin yabancı bir yazarın eserinde hangi yönleriyle ele alınmış olduğunu ortaya koymaktır.Anahtar Kelimeler
Edmond Desbonnet, Fransa, Güreş, Türk güreşi, Türk spor tarihi.

Abstract

Edmond Desbonnet's work named “Les Rois de La Lutte” (The Kings Of Wrestling) which he wrote in 1910 has taken its place in the history of the sport in terms of giving Turkish wrestling and wrestlers a place in foreign literature. The work is an important source for the history of Turkish sports in terms of evaluating different reflections of our past wrestling culture and from a Western perspective about our first wrestlers who went to Europe. Therefore, the fact that parts of the work related to Turkish wrestlers could not be brought into Turkish is seen as one of the deficiencies in this field. The document review method was adopted while the translation of the relevant parts of the work covered in the study was revealed. The aim of the study is to translate the section on Turkish wrestlers in Edmond Desbonnet's Les Rois de la Lutte ‘Kings of Wrestling’ published in 1910, which is the first book to reflect Turkish sports history in Western sources, and to reveal the aspects of the first Turkish wrestlers going to Europe in the work of a foreign author.Keywords
Edmond Desbonnet, France, wrestling, Turkish wrestling, history of Turkish sports.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri