Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Çağdaş Sanatta Geleneksel Bir Medyum Olarak Camaltı Resmin Kullanımı
(The Use of Underglass Painting as a Traditional Medium in Contemporary Art )

Yazar : Ayşenur Ceren ASMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 57
Sayfa : 805-817
    


Özet

Camaltı resim geleneksel bir halk resmi türüdür. Gerek teknik olarak, gerek içerik bakımından klasik resim ve klasik cam sanatı anlayışından farklı bir üsluba sahip olan bu teknik, Anadolu, Hindistan, Avrupa gibi pek çok coğrafyada örnekler vermiştir. Geleneksel örneklerinde din, doğa ve mitleri konu alan camaltı resmi, yirminci yüzyılla birlikte alanlarında tanınmış sanatçılar tarafından da çeşitli sebeplerle denenmiş ve uygulanmıştır. Kimi sanatçı bu çalışmalarda geleneksel tekniklerden şaşmazken, kimi de farklı malzemeleri bu teknikle birlikte uygulamıştır. Her ne kadar teknolojinin gelişimi ile çağdaş sanat dijital bir doğrultuda ilerlese de; klasik ve geleneksel tekniklerle bağını koparmayan sanatçılar farklı malzemelerin kullanımını üretim süreçlerine dâhil etmektedirler. Literatür taraması sonucunda elde edilen veriler üzerinden şekillenen bu çalışmada, örneklem geleneksel ve çoğu anonim olan çalışmalar, farklı alanlarda üretim yapan sanatçıların camaltı resim örnekleri ve camaltı resmi yeniden yorumlamış çağdaş sanat örneklerinden oluşmaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın amacı, geleneksel bir yöntem olan camaltı resminin yeniden ele alınması, hatırlatılması ve yeni nesil malzemeler ile yorumlanarak bir üretim yöntemi olarak yeniden kullanımının sağlanmasıdır. Çalışmada bu teknik ile üretilmiş halk sanatı örneklerinin yanı sıra, ünlü ressamların camaltı resimlerinden örnekler ve çağdaş sanat içinde kendine yer edinmeye başlayan camaltı örneklere yer verilerek tekniğin ne denli geliştirilebilir ve uygulanmaya devam edilebilir olduğu gösterilmek istenmiştir.Anahtar Kelimeler
Camaltı, Cam, Resim, Çağdaş Sanat, Medyum

Abstract

Underglass painting is a traditional type of folk painting. This technique, which has a different style from the classical painting and classical glass art understanding both technically and in terms of content, has given examples in many geographies such as Anatolia, India and Europe. The underglass painting, which deals with religion, nature and myths in its traditional examples, was tried and applied by well-known artists in the early twentieth century for various reasons. While some artists adhered to traditional techniques in these works, others applied different materials with this technique. Although contemporary art progresses in a digital direction with the development of technology, the artists who do not lose their ties with classical and traditional techniques incorporate the use of different materials into their production processes. In this study, which is based on the data obtained as a result of the literature review, the sample consists of traditional and mostly anonymous works, examples of underglass paintings of artists producing in different fields, and contemporary art samples reinterpreting the underglass painting. In this context, the aim of the study is to reconsider the traditional glass method, to remind it and to reuse it as a production method by interpreting it with new generation materials. In the study, besides the folk art samples produced with this technique, it is aimed to show how the technique can be developed and continued to be applied by including examples from the underglass paintings of famous painters and underglass samples that started to take place in contemporary art.Keywords
Underglass, Glass, Painting, Contemporary Art, Medium

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri