Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Araştırma-Sorgulama Temelli Öğrenimde Öğrenme Amaçlı Yazmalardaki Görsel Metinler
(Visual Texts in Writing-To-Learn Used in Inquiry Based Learning )

Yazar : Aslı Yerlikaya   & Mahir YERLİKAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 57
Sayfa : 792-804
    


Özet

Araştırma-sorgulama temelli öğrenim ortamlarında öğrenme amaçlı yazma yapmanın kazanımlarından birisinin çeşitli ifade biçimlerinin kullanılması olduğu söylenebilir. Bu çalışmada araştırma-sorgulama temelli öğrenim ortamında 9 hafta öğrenim gören öğrencilerin sindirim sistemi, boşaltım sistemi, denetleyici düzenleyici sistemler ve duyu organları konularına ilişkin oluşturdukları mektupların yazılma konusu ile görsel metinlerin ilişkisi, yazma muhatabı ile görsel üretimlerin arasındaki bağıntı ve bu mektupları oluşturturken neyin heyecan duydurduğunun bulunması amaçlanmıştır. Çalışma grubu 23 öğrencidir. Dokuz hafta süren araştırma-sorgulama temelli öğrenim ortamında, öğrenciler tarafından çeşitli konulara ilişkin öğrenme amaçlı yazma türlerinden mektup yazılmıştır. Çalışmanın verilerini mektuplar ve uygulamanın ardından yapılan yarı yapılandırılmış mülakat oluşturmaktadır. Mektuplar yazma konusu ve yazma muhatabı bağlamında incelenmiştir. Öğrencilerin oluşturduğu mektupların yazma konusu ve yazma muhatabı ile görsel metinlerin bağlantısının nasıl olduğu sorgulanmıştır. Buna ek olarak mülakatlarda kuramsal bir çerçeve olmaksızın öğrenci ifadelerinden elde edilen temalar da belirlenmiştir. Konulara ilişkin mektup yazarken öğrenciler tarafından oluşturulan görsellerde çizim, şema ve tablo kullanıldığı belirlenmiştir. Altıncı sınıf öğrencilerine yazmış oldukları mektuplarda çizim ve şema kullandıkları, yedinci sınıf öğrencilerine yazmış oldukları mektuplarda ise çizim, şema ve tablo kullandıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin mektup yazmak ile ilgili heyecan duyma sebepleri sorulduğunda geri dönüt verme, doğru bilgi iletme ve yararlı olma şeklinde temalar ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin aldıkları geri dönütleri güven ortamı içerisinde kabul etmelerinin onları kaygılandırmak yerine heyecanlandırdığı söylenebilir. Güven ortamının araştırma-sorgulama temelli öğrenimde gerekli olduğu alan yazında ifade edilmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin, konuları kendilerinden yaşça küçük bireylere anlatabilmek için; farklı bir anlatım yoluna gittikleri, kavramları daha basitleştirerek anlattıkları ve dolayısıyla konuyu farklı anlatım tarzıyla ifade ettikleri söylenebilir.Anahtar Kelimeler
Araştırma-Sorgulama Temelli Öğrenme, Öğrenme Amaçlı Yazma, Görsel Yazma, Görsel Metin

Abstract

One of the advantages of writing-to-learn in inquiry based learning environments is the use of various forms of expression. In this study, it has been aimed to determine the connection between the topic of writing and visual writing; audiences of writing and visual writing in the letters about digestive system, excretory system, supervisory regulatory systems and sensory organs and why they are excited while creating these letters. The study group is 23 students. In the nine-week inquiry based learning environment, students wrote letters and after the application, a semi-structured interview was conducted. The letters were examined in the context of visual text. The letters formed by the students were questioned how the connection between the topic of writing and the visual texts is used in the letters. In semi-structured interviews, the themes obtained from student expressions were determined without a theoretical framework. It was determined that drawings, schemes and tables were used in the visuals created by the students while writing the letters and it was determined that they used drawings and schemes in the letters while they wrote to the sixth grade students, and they used drawings, schemes and tables in the letters while they wrote to the seventh grade students. When asked why students are excited about writing letters, these themes emerged as: giving feedback, conveying correct information and being useful. It can be said that students' acceptance of the feedback they receive in an environment of trust excites them rather than worry.Keywords
Inquiry based learning, writing-to-learn, visual writing, visual text

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri