Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Gerçek/Operasyonel Kazanç Yönetimi Merkezinde Kazanç Yönetimi Üzerine Literatür Taraması
(A Literature Review On Earnings Management by Locating Real/Operational Earnings Management at the Focus )

Yazar : Ömer Faruk BÜYÜKKURT    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 57
Sayfa : 905-917
    


Özet

Kazanç yönetimi kavramı uzun yıllardır muhasebe gündemdeki yerini korumaktadır. Ancak nispî olarak değerlendirildiğinde tahakkuk usulü kazanç yönetimi üzerine yapılan çalışmaların sayısı gerçek kazanç yönetimi üzerine yapılan çalışmaların sayısına göre önemli ölçüde fazla sayıdadır. Bu gerçekten hareketle, bu çalışma kazanç yönetimini genel bir üst başlık olarak incelemekten ziyade Gerçek Kazanç Yönetimini merkezine alarak Tahakkuk Usulü Kazanç Yönetimi ve Gerçek Kazanç Yönetimi kavramlarını, kavramların birbirleri ile olan ilişkilerini, uygulayıcılarının hedeflerini ve motivasyonlarını, tespitlerinde kullanılan ekonometrik modelleri, tekniklerin seçilmesinde yöneticilerin göz önünde bulundurdukları kriterleri ve bunların birbirlerinden nasıl etkilendiklerini ayrı ayrı incelemektedir.Anahtar Kelimeler
Gerçek Kazanç Yönetimi, Tahakkuk Usulü Kazanç Yönetimi, Kazanç Yönetimi

Abstract

Earnings management has kept its position as one of the hot topics on the accounting agenda over the course of many years. However, when it is comparatively considered that, the number of studies on accrual earnings management is significantly higher than the number of studies on real earnings management. Considering this fact, instead of considering earnings management as an umbrella term, this current study investigates accrual earnings management and real earnings management concepts, their interrelations with each other, implementors’ aims and motivations, the econometrical models employed in detection and the criteria that managers take into account while they choose one of these two methods, by putting real earnings management at its centre.Keywords
Real Earnings Management, Accrual Earnings Management, Earnings Management

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri