Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kapitalizm Ve Modern Devletin Yapısal Özellikleri Bağlamında Bir Değerlendirme
(An Assessment In The Context Of Capıtalısm And Structural Features Of The Modern State )

Yazar : Gamze Turgaylı Zengin   & Atilla GÖKTÜRK  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 57
Sayfa : 818-829
    


Özet

Özet Kapitalizm ve devlet üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında, çoğunlukla kapitalist birikim rejimine, kapitalizmin girdiği yapısal krizlere, bu krizler sonrası kendini yeniden yapılandırma süreçlerine ve bu süreçlerle birlikte devlet yapılarında ortaya çıkan değişimlere odaklanıldığı görülmektedir. Dolayısıyla kapitalist birikim rejiminin aşamaları ve bu aşamalarla birlikte devlet yapılarında, kurumlarında ve yönetim anlayışında ortaya çıkan değişimler, bu unsurlar üzerine yapılan çalışmaların genel çerçevesini oluşturmaktadır. Buna karşılık modern devletin ve kapitalizmin yakın dönemlerde ortaya çıkmasına ve bu sebeple aralarındaki nedensellik ilişkisine yönelen çalışmaların ise oldukça az olduğu görülmektedir. Bu çalışmayla modern devlet ve kapitalizmin aralarındaki nedensellik ilişkisinin, modern devletin ayırt edici unsurları çerçevesinde ele alınması amaçlanmaktadır. Bu amaçla öncelikle modern devlet yapısı ve bu devlet yapısının ayırt edici unsurlarının ele alınması ve daha sonra ise kapitalizm ile aralarındaki ilişkiye yönelik literatürde yer alan çalışmaların kısa bir özetine yer verilecektir. Bu genel çerçeveden sonra modern devletin ayırt edici unsurları bağlamında kapitalist üretim biçimiyle olan ilişkisinin tartışılması planlanmaktadır.Anahtar Kelimeler
Modern devlet, modern devletin unsurları, kapitalizm, altyapı üstyapı ilişkisi

Abstract

Abstract When the studies on capitalism and the state are analyzed, it is seen that the focus is mostly on the capitalist accumulation regime, the structural crises of capitalism, the processes of self-restructuring following these crises and the changes that have occurred in the state structures. Therefore, the stages of the capitalist accumulation regime and the changes that occurred in the state structures, institutions and administration approach depending on these stages constitute the general framework of the studies on these two concepts. However, it is noticed that studies directed to the appearance of modern state and capitalism in close periods and consequently the causality relationship between them are relatively few. In this study it is aimed to deal with the issue of causality relationship between modern state and capitalism within the framework of distinctive elements of modern state. For this purpose, firstly, structure of the modern state and its distinctive elements will be discussed and then a short summary of the studies in the literature on the relationship between capitalism and the state will be given. Following this general framework, it is planned to discuss the relationship between the capitalist mode of production and the modern state in the context of its distinctive elements.Keywords
Modern state, elements of modern state, capitalism, relationship between inferior structure and superior structure.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri