Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Genç Odası Dekorasyonunda Anı ve Yadigar Değeri Taşıyan Eşyaların Yeri ve Önemine Dair Bir Araştırma
(A Research On The Place And Importance Of Memory Or Heirloom Items In Young Bedroom Decoration )

Yazar : Tuğba ANDAÇ GÜZEL    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 57
Sayfa : 729-735
    


Özet

Genç bireylerin odalarının dekorasyonunda tercih ettikleri eşya türleri, onların gelişim süreçlerinin ve odalarını kişiselleştirme çabalarının sessiz bir anlatıcısı konumundadır. Genç odası dekorasyonunda, anı veya yadigâr değeri taşıyan eşyaların etkisini ve hâkimiyetini öğrenmek, genç neslin kendisi ve geçmişi ile bağını nasıl kurduğunu anlamak ve anlamlandırmak açısından önemlidir. Bu çalışma, Türkiye’nin Kayseri ilindeki 18-24 yaş arası gençlerin odalarının dekorasyonunda, anı ve yadigâr değeri taşıyan eşya türlerinin yeri ve önemi araştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaç kapsamında genç bireylerin anı ve yadigâr değeri taşıyan eşyalara karşı olan tercihlerinin, genç odası dekorasyonu üzerinde etkisini anlamayı ve bu tür eşyaların mekan dekorasyonuna katkısını keşfetmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma verileri, tanımlayıcı istatistik yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir ve sonuçlar sunmak için tablo ve grafiklerden yararlanılmıştır. Ayrıca konu dahilinde bazı başlıklar için cinsiyete göre çapraz tablo analizleri yapılmıştır. Çalışmanın bazı sonuçları şu şeklidedir; Kayseri’deki gençlerin büyük çoğunluğu bir odaya sahip olan ve odalarının dekorasyonunu önemseyen bireylerdir. Gençlere göre odayı bireye ait hissettiren en önemli eşyaların, mobilyalar ile anı ve yadigar türü eşyalardır. Ayrıca gençlere göre yadigâr türü eşyalar, aile kökeni ile ilgili aidiyet duyusu kurmaya yardımcı olmaktadır. Özellikle kız bireyler erkek bireylere oranla bu tür eşyalara karşı daha ilgili oldukları saptanmıştır. Nihai olarak gençlerin geçmişle bağını koparmadan özgürce gelişim süreçlerini tamamlayabilmeleri açısından söz konusu eşya türlerinin, gençleri odalarının bir parçası olarak dekorasyona dahil edilmesi gerekliliği anlaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Genç Odası; Dekorasyon; Anı Eşyası; Yadigar Eşyası; Tercih

Abstract

The types of household goods that young people prefer in decorating their rooms are a silent narrator of their development processes and efforts to personalize their rooms. It is important to learn about the influence of memory or heirloom items in the decoration of the young bedroom, to understand how the young generation establishes its connection with itself and its past. In this study, Turkey's Kayseri province in decorating the bedroom of the young people between the ages of 18-24, aims to explore the role and importance of memory or heirloom items. Within the scope of this purpose, it aims to both understand the effect of young individuals' preferences towards memory and heirloom items on the decoration of the young bedroom and to discover the contribution of such items to the decoration of the place. This study data was analyzed using descriptive statistical methods and tables and graphs were used to present results. Also, cross-table analyzes by gender were made for some topics within the subject. Some results of the study are as follows; The vast majority of young people in Kayseri have a room and care about the decoration of their rooms. According to the youth, the most important items that make the room feel belong to the individual are the furniture, memory and heirloom items. Also, heirloom items, according to young people, help to establish a sense of attachment to the family origin. Especially female individuals were found to be more interested in such items than male individuals. Eventually, memory and heirloom items are important for young people to complete their development processes freely without breaking their ties with the past. As a result of the study, it was understood that these types of items should be included in the decoration as a part of the young bedroom.Keywords
Young Bedroom; Decoration; Memory items; Heirloom items; Preference

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri