Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Determinants of Household Currency Demand in Turkey
(Determinants of Household Currency Demand in Turkey )

Yazar : Atilla GÖKÇE   & Halil GÜLER  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 55
Sayfa : 374-391
147    85


Özet

Bu çalışmanın temel amacı, banknot talebini etkileyen gayri safi yurtiçi hasıla, faiz oranları, döviz kuru ve döviz kuru oynaklığı gibi değişkenler ile banknot talebi arasında uzun dönemli ve istikrarlı bir ilişkinin bulunup bulunmadığının araştırılarak banknot talebine ilişkin bir modelin oluşturulmasıdır. Bu doğrultuda para talebi modelleri teorik ve amprik çerçevede incelenmiş, çoklu yapısal kırılmalar altında birim kök ve eşbütünleşme testleri yapılmış ve dinamik en küçük kareler yöntemi kullanılarak banknot talebi ile banknot talebini etkileyen değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin bulunup bulunmadığı analiz edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, hata düzeltme modeli oluşturularak kısa dönem model tahminleri elde edilmiştir. Çalışma sonucunda, reel banknot talebi ile gayri safi yurtiçi hasıla, faiz oranı, nominal döviz kuru ve nominal döviz kuru oynaklığı arasında uzun dönemli ve istikrarlı bir ilişki bulunduğuna yönelik amprik bulgular elde edilmiştir. Uzun dönemde reel banknot talebi ile reel milli gelir arasında pozitif bir ilişki; reel banknot talebi ile mevduat faiz oranı, nominal döviz kuru ve nominal döviz kuru oynaklığı arasında ise negatif bir ilişki bulunmaktadır.Anahtar Kelimeler
Banknot Talebi, Eşbütünleşme, DEKK, Hata Düzeltme Modeli, GARCH

Abstract

The main purpose of this study is to develop a currency demand model by investigating the existence of a long-term and stable relationship between currency demand and macroeconomic variables such as gross domestic product, interest rates, nominal exchange rate and nominal exchange rate volatility. In this regard, currency demand econometric models are examined from theoretical and emprical perspectives, unit root and cointegration tests are launched under multiple structural breaks and the existence of a long-run stable relationship between currency demand and the variables affecting currency demand is analyzed through dynamic least squares method. Additionally, an error correction model is developed to obtain short-run model estimates. The outcome of the study reveales empirical findings of a long-run stable relationship between real currency demand and gross domestic product, interest rates, nominal exchange rate and nominal exchange rate volatility. Evidence suggests that, in the long-run, there is a positive relationship between real currency demand and gross domestic product whereas there exists a negative relationship between real currency demand and deposit interest rates, nominal exchange rate, and exchange rate volatility.Keywords
Currency Demand, Cointegration, DOLS, Error Correction Model, GARCH

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri