Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TEDARİK ZİNCİRİ STRATEJİLERİ: YÖNETİCİ YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ
(SUPPLY CHAIN STRATEGIES: INVESTIGATION OF MANAGER APPROACHES )

Yazar : Halil İbrahim YAZGAN  & M. Selami YILDIZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 1625-1647
592    526


Özet

Bu araştırmanın amacı işletme yöneticilerinin tedarik zinciri stratejilerine yaklaşımlarını araştırmaktır. Bu amaçla, Türkiye İhracatçılar Birliği tarafından belirlenen ilk bin işletme araştırmanın evreni olarak seçilmiştir. Araştırmada evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmış fakat 268 firmadan veri toplanabilmiştir. Veriler İşletmelerin orta ve üst düzey yöneticileri ile görüşülerek, anket tekniğiyle toplanmıştır. Nicel tasarıma sahip olan bu çalışmada elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Tedarik zinciri stratejileri üç farklı yaklaşımla ele alınmıştır. Bunlar yalın, çevik ve hibrit tedarik zinciri stratejileridir. Yapılan analizler sonucunda ilk bin ihracatçıda en yüksek ortalama ile önce yalın sonra çevik daha sonra hibrit tedarik zinciri stratejisinin benimsendiği görülmüştür. Ayrıca çevik tedarik zinciri stratejisi, tekstil sektöründe metal sektörüne kıyasla daha yüksek seviyede, hibrit tedarik zinciri stratejisi ise makro işletmelerde, orta ve büyük işletmelere kıyasla daha yüksek seviyede gözlemlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Tedarik Zinciri, Tedarik Zinciri Yönetimi, Tedarik Zinciri Stratejisi

Abstract

The purpose of this research is to explore the approaches of business managers about supply chain strategies. For this purpose, research population has been determined the first thousand exporter firms determined by the Turkish Exporters Assembly (TIM). It was aimed to get data from all the firms, but 268 businesses responded to the survey. Data were collected by interviews with middle and senior managers with questionnaire technique. In this quantitative study, data was analyzed by SPSS package program. Supply chain strategies are dealt with in three different approaches. These are lean, agile and hybrid supply chain strategies. As a result of the analysis, it is seen that the first thousand exporters adopt the highest average lean and then agile and then the hybrid supply chain strategy. In addition, the agile supply chain strategy, at the higher level the textile sector then the metal sector, while the hybrid supply chain strategy has been observed in macro enterprises at a higher level than medium and large enterprises.Keywords
Supply Chain, Supply Chain Management, Supply Chain Strategy

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri