Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye-Abd İlişkilerinde Dönüm Noktaları (1945-1980)
(Turning Point In Turkey-Us Relations (1945-1980) )

Yazar : Merve TÜRK    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 55
Sayfa : 327-332
175    111


Özet

Türk-Amerikan İlişkileri Osmanlı döneminde ticari faliyet ve misyonerlik olarak kendini göstermiştir. 1800’lü yılların başında Ortadoğuya misyoner gönderen ABD daha sonra bazı şehirlerde konsolosluklar açmıştır. Türkiye’nin bulunduğu jeopolitik konum ve SSCB tehdidi ABD ve Türkiye’yi birbirine yakınlaştırmıştır. Bu yakınlaşma 1947’de Truman Doktrini altında Türkiye’ye yapılan askeri ve ekonomik yardımlarla pekiştirilmiştir. Daha sonra ise Türkiye’nin ABD yanında Kore’de savaşa girmesi, BM gücü altında yer alması, NATO’ya üye olması gibi faliyetler ABD ve Türkiye’yi birbirine yakınlaştırmıştır. Türkiye-ABD ilişkileri 1950’li yıllarda sorunsuz bir şekilde geçse de 1960’lı yıllarda ikili ilişkiler sorgulanır hale gelmiştir. Küba krizi Türkiye’nin ABD’ye olan güvenini sarstığı ilk olaydır. 1963-1964 Kıbrıs krizinde Jhonson mektubu 1980’li yılların başına kadar sürecek soğuk ilişkilere neden olmuştur. 1945-1980 arasındaki dönemde bazı kritik dönüm noktaları ele alınarak hazırlanan bu makalede Türkiye-ABD arasındaki ilişkiler değerlendirilirken Türkiye’nin ne ölçüde ulusal çıkarıyla örtüşen kararlar aldığı, ulusal çıkarına aykırı gelişen olaylarda ne ölçüde tepki verip / ver(e) mediği sorularına cevap aranacaktır.Anahtar Kelimeler
Türk-Amerikan İlişkileri, ABD,Truman Doktrini

Abstract

Turkish-American relations have shown themselves as commercial activities and missionaries during the Ottoman period. The United States sent missionaries to the Middle East in the early 1800s and later opened consulates in some cities.Turkey's geopolitical position and the threat that the USSR has been found in the United States and Turkey closer together. Under this rapprochement in 1947, the Truman Doctrine was reinforced with military and economic aid to Turkey. Later on Turkey's entry into the war alongside the US in Korea, taking place under the UN force, become a member of NATO activities, such as the United States and Turkey are closer to each other. Turkey-US relations smoothly in the 1950s, 1960s passed, the bilateral relations have become questionable. Crisis in Cuba was the first event that shook the confidence of Turkey to the United States. Jhonson's letter in the Cyprus crisis of 1963-1964 caused cold relations that lasted until the early 1980s. In the period between 1945-1980, prepared by considering some of the critical turning points in this article-Turkey relations between the United States when assessing Turkey's extent to which decisions are consistent with the national interests, national interests contrary events unfolding extent to responding to / give the answers to the questions will be sought.Keywords
Turkish-American Relations, USA, Truman Doctrine

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri