Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yunus Emre’nin İlahî Aşk ve Sevgi Anlayışı
(Yunus Emre's Understanding Of Divine Love And Affection )

Yazar : İlyas PÜR    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 55
Sayfa : 284-291
179    111


Özet

Bu çalışma, Türk tasavvufunun önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre’nin ilahî aşk ve sevgi anlayışını psikolojik açıdan incelemeyi amaçlamıştır. Yunus Emre hakkında yapılan çalışmalarda onun daha çok dinî yönü incelenmeye çalışılmış, fakat onun genelde din psikolojisi özelinde ise ilahî aşk ve sevgi anlayışına dair çok az eser ortaya konmuştur. İşte bizim amaçlarımızdan birisi de çok zengin bir ruh dünyasına sahip bu şahsiyeti din psikolojisine kazandırmaktır. Bu çalışmada Yunus Emre’nin beyitlerinden yola çıkarak onun ilahî aşk ve sevgi anlayışına dair psikolojik bulgular elde edilmiştir. Daha sonra onun genelde ilahî aşk ve sevgi olgusu özelde ise Allah sevgisi, peygamber sevgisi ve insan sevgisine ilişkin beyitleri değerlendirilmiştir. İlahî aşk ve sevgi bir çeşit dinsel yaşayış biçimi olduğundan bu çalışmada Yunus Emre’nin ilahî aşk ve sevgi anlayışına yer verdik. Yunus Emre’nin ilahî aşk ve sevgi anlayışını incelemekle onun dinsel yaşayışına dair ipuçları elde etmeye çalıştık. Çünkü Yunus, bir bakıma karşımıza “aşk ahlakçısı” olarak ortaya çıkar.Anahtar Kelimeler
Din Psikolojisi, Yunus Emre, İlahî aşk, Sevgi

Abstract

The aim of this study is to examine understanding of divine love and affection by Yunus Emre, who is one of the important figures of Turkish Sufism, from a psychological perspective. The studies regarding Yunus Emre have placed specific emphasis on his religious aspects; however, little has been studied about his understanding of divine love and affection within the framework of psychology of religion. One of our aims is to bridge this gap by studying Yunus Emre, who has a very rich spiritual world. In this study that looks at Yunus Emre’s couplets, psychological findings have been obtained on his understanding of divine love and affection. In addition to this, this study evaluated Yunus Emre’s couplets by looking at his concept of divine love and affection in general and his love of God, love of prophet, and love of man in particular. Since divine love and affection is a form of religious life, we have focused on Yunus Emre's understanding of divine love and affection in this study. By doing so, we have tried to obtain clues about Yunus Emre's religious life, as Yunus Emre has emerged as a teacher of moral and love.Keywords
Psychology of Religion, Yunus Emre, Divine Love, Affection

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri