Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Status Of Women In Working Life In Turkey
(The Status Of Women In Working Life In Turkey )

Yazar : Gülşen ÇETİN AYDIN   & Serpil AYTAÇ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 55
Sayfa : 292-300
160    101


Özet

Çalışmada, çalışma hayatındaki kadınların karşılaştıkları zorlukların ve çalışma hayatında oldukları için elde ettikleri kazanımların ortaya konulması ve toplumun çalışan kadınlara olan bakış açısının irdelenmesi amaçlanmıştır. Her ne kadar kadının çalışma hayatında yer alması kabul görmüş olsa da toplumun bazı kesimlerinde kadına bakış farklılaşabilmektedir. Bu durum zaman zaman kadının farklı muamele görmesine, toplumdan dışlanmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla bu şekilde karşılaşılan davranışlar toplumsal sorunların yaşanmasına zemin hazırlamaktadır. Özellikle kadın erkek arasındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kadınların karşılaştıkları problemlerin temelinde eğitim en önemli etkendir. Çünkü istihdamda ve toplumun diğer alanlarında almış oldukları eğitim doğrultusunda bir statü elde etmektedirler. Eğitimin yanı sıra istihdam, işsizlik, meslek edinme, ekonomik güç elde etmede yaşadıkları problemler çalışmada toplumsal bir bakış açısıyla irdelenecektir. Hatta ele alınan başlıklar doğrultusunda Tuik istatistikleri ile desteklenecektir. Bu nedenle çalışmada, çalışan kadınlar ile ilgili literatür çalışması yapılacaktır.Anahtar Kelimeler
Kadın, Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Çalışma Hayatı, Çalışma Hakkı, Emek.

Abstract

The situation of woman in working life is a multidimensional public health issue and should be investigated related to many factors such as economic, social, biological, cultural factors. Women have been working in each step of production through history, but are still evaluated as a disadvantaged group. The participation of women to the labor force is accepted to be an important element of sustainable progress, social development and prosperity of the community, however, women participation ratios in the manpower in Turkey are not yet at desired level. Attentively, evaluation of the problems women encounter in working life indicates that occupational discrimination due to gender inequality is one of the leading problems. Education is the most important factor on the basis of the problems women face. Because they obtain a status in line with the education they have received in employment and other fields of society. In addition to education, their problems in employment, unemployment, occupation and economic power will be examined from a social perspective. It will even be supported by Tuik statistics in line with the topics covered. This study has explored the status of Turkish women at work in the society.Keywords
Woman, Gender Roles, Working Life, Right to Labor, Labor.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri