Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hemşirelikte Risk Yönetimi
(Risk Management In Nursing )

Yazar : Aysun TÜRE   & Nazlıhan EFE  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 51
Sayfa : 7070-7078
    


Özet

Risk yönetimi kavramı, son yıllarda sağlık organizasyonlarında faaliyet gösteren kurumların ilgi alanına girerek çalışan ve hastalar için önemli bir kavram olarak görülmektedir. Sağlık organizasyonları çok yönlü örgüt yapısına, geniş faaliyet alanına ve farklı uzmanlığa sahip birçok profesyonel meslek üyesini bünyesinde barındırmaktadır. Sağlık organizasyonlarında ki bu karmaşık yapı ile birlikte sağlık profesyonellerinin kısa zamanda daha çok kişiye teşhis, tedavi ve bakım hizmeti vermek zorunda kalmaları, yaşanabilecek olumsuzluklara ve risklere karşı adapte olmalarını zorunlu kılmaktadır. Risk yönetimi, hataların önlenmesi veya azaltılmasında meydana gelebilecek tehlikelerle baş edebilmek için önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında sağlık hizmetleri yapısı gereği yüksek oranda risk içermektedir. Sağlık profesyonellerinin risk yönetiminde etkin olmaları süreci bir fırsata çevirebilmek için önemlidir. Sağlık organizasyonlarında stratejik yeri olan hemşirelerin risk yönetimi konusunda efektif olmalarının bakım kalitesi ve hasta güvenliği üzerinde önemli sonuçlar oluşturduğu düşünülmektedir. Çalışmamız da sağlık organizasyonlarında çalışan profesyonel rolleri olan hemşirelerin risk yönetim süreci üzerinde durularak, konunun çeşitli boyutları anlatılmaya çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler
risk, risk yönetimi, sağlık organizasyonları, hemşirelik

Abstract

The concept of risk management has been seen as an important concept for employees and patients by entering the field of interest of the institutions operating in health organizations in recent years. With this complex structure in health organizations, health professionals are obliged to provide diagnosis, treatment and care services to more people in a short period of time and they have to adapt to the risks and negativities that may occur. Risk management is an important concept for dealing with the dangers that may occur in the prevention or reduction of errors. In addition, due to the structure of health services, it contains high risk. It is important for health professionals to be effective in risk management to turn the process into an opportunity. It is thought that nurses who have strategic place in health organizations are effective in risk management have important results on quality of care and patient safety. In our study, the risk management process of nurses who have professional roles working in health organizations has been emphasized and various aspects of the subject have been tried to be explained.Keywords
risk, risk management, health organizations, nursing

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri