Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hemşirelikte Personel Güçlendirme
(Staff Empowerment In Nursing )

Yazar : Aysun TÜRE   & Merve ÖZLÜ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 51
Sayfa : 7051-7059
    


Özet

Küreselleşme ve rekabetin artması, örgütlerde yenilik ve değişime daha fazla ihtiyaç duyulması, verimliliğin arttırılması, öğrenen organizasyon oluşturma gereksinimi, örgütsel iletişim, işbirliği ve güvenin öneminin artması personel güçlendirme kavramının önemini ortaya çıkarmıştır. Güçlendirme, çalışanların işleriyle ilgili kararları vermelerini sağlayacak imkanların sunulması ve kendi faaliyetlerinin sorumluluğunu üstlenebilecekleri bir ortamın sağlanması şeklinde tanımlanmaktadır. Personel güçlendirme, örgütsel ve yönetsel etkinliğin en temel bileşenidir. Sağlık organizasyonlarında sunulan sağlık hizmetin kalitesi ve verimliliği güçlendirilmiş personelle arttırılmış olacaktır. Sağlık organizasyonlarında sağlık ekibi içinde önemli rol ve sorumlulukları olan hemşirelerin güçlendirilmesinin kişisel, kurumsal ve hasta bakımı ile ilgili birçok olumlu katkıları olduğu bilinmektedir. Bilgi birikimi, deneyim ve tecrübeyle donatılmış, hasta bakımını yönetmede profesyonel otonomiye sahip, kendine özgü hak ve sorumlulukları olan hemşirelik mesleğinde hemşirelerin güçlendirilmesi sağlık hizmetinin güvenilir ve kaliteli olması açısından oldukça önemlidir.Anahtar Kelimeler
güçlendirme, personel güçlendirme, hemşirelik

Abstract

Increasing globalization and competition; the need for innovation and change in organizations; increasing efficiency and increasing the importance of organizational communication cooperation and trust; and the need to develop the learning organization has revealed the importance of empowerment. Empowerment is defined as providing opportunities for employees to make decisions about their work and providing an environment in which they can take responsibility for their own activities. Staff empowerment is the main component of organizational and managerial effectiveness. The quality and efficiency of health care services provided in health organizations will be increased by strengthened personnel. It is known that empowering nurses who have important roles and responsibilities in health organizations in health organizations have many positive aspects related to personal, institutional and patient care. Empowering nurses in the nursing profession equipped with knowledge, experience and having professional autonomy in managing patient care and having unique rights and responsibilities is very important in terms of reliable and high quality health care.Keywords
empowerment, staff empowerment, nursing

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri