Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Srebrenitsa Katliamı
(Srebrenica Massacre )

Yazar : Halime PEHLİVAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 51
Sayfa : 6854-6865
    


Özet

Srebrenitsa katliamı insanlığın İkinci Dünya Savaşından sonra tanık olduğu en büyük vahşettir. Yugoslavya’nın sancılı parçalanışında en çok zarar gören ve en büyük kayıpları verenler arasında yer almıştır Bosna Hersek. Avrupa’nın göbeğinde binlerce insan katledilmiş, işkence görmüş, çok daha fazlası yerinden edilmiştir ve tüm bu süreç boyunca pasif kalan Birleşik Milletlerin sessiz ve çözümden uzak tavırları günümüzde de hala tartışma konusu olmaya devam etmiştir. Katliamın temel aktörleri olarak gösterilen Sırp generaller yakalanmış ve mahkemede hakim karşısına çıkarılmışlardır. Ancak Srebrenitsa’nın yaralarının kapanmaktan uzak ve kolay kolay unutulabilecek bir olay olmadığı aşikârdır. Her yıl 11 Temmuz’da düzenlenen anma törenlerinde hala yeni teşhis edilmiş cesetlerin cenazeleri defnedilmektedir.Anahtar Kelimeler
Srebrenitsa, Bosna-Hersek, Milliyetçilik, Sırbistan

Abstract

Srebrenica massacre is the biggest atrocity happened after the Second World War. Bosnia and Herzegovina are one of the most damaged countries due to Yugoslavia’s painful and calamitous destruction. In the heart of Europe thousands of people were killed, tortured and much more were displaced and forced to emigrate. The United Nation’s visibly passive and uninterested to solve the problem behavior is still opened to discussion. The ‘so-called’ major actors of the savagery were caught and faced the court. However, Srebrenica’s massacre’s wounds won’t be healed soon and the scars won’t be forgotten. Every year on 11 of July, the commemoration of the events, the newly identified bodies from the mass graves are still entombing.Keywords
Srebrenica, Bosnia and Herzegovina, Nationalism, Serbia

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri