Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yeni Korumacı Politikalar, Dünya Ticaret Örgütü’nün Önemi ve Ticaretin Kolaylaştırılması
(New Protectionist Policies, The Importance Of World Trade Organization And Trade Facilitation )

Yazar : Sadettin GÜLTEKİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 51
Sayfa : 6801-6811
    


Özet

Uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi ana akım ekonomistler tarafından savunulmaktadır. Ayrıca ampirik çalışmalarla da desteklenmektedir Uluslararası ticarete açık ülkeler daha hızlı şekilde kalkınmaktadır. Günümüzde özellikle 2008 küresel krizinden sonra pek çok ülke tarafından korumacı politikalar uygulanmaktadır. Bu korumacı politikalar Dünya Ticaret Örgütü kuralları ile çatışmaktadır. Oysa Dünya Ticaret Örgütü uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi ile birlikte kolaylaştırılması için de çalışmaktadır. Uluslararası ticaretin kolaylaştırılması yeryüzünde yaşayan herkesin yararınadır. Dünya Ticaret Örgütü üyeleri tarafından yönetilen bir örgüttür. Dünya Ticaret Örgütü üye ülkelerin görüşmeleri için sadece bir platformdur. Dünya Ticaret Örgütü Doha Turu görüşmeleri 2001 yılından günümüze sürmektedir. Üye ülkeler gündemdeki konular üzerinde uzlaşamamıştır. Bu konular Dünya Ticaret Örgütünün yapısında köklü reform niteliğindedir. Üye ülkelerin uzlaşmaları durumunda Dünya Ticaret Örgütü küresel gelişmelere karşı daha etkili duruma gelecektir. Uluslararası toplumun parçalı yapısı Dünya Ticaret Örgütü’nde karar almayı güçleştirmektedir. Dünyada ticaret savaşları sonrası ortaya çıkan güven bunalımı, tüm dünyayı bir çatışma ortamına sürüklemektedir. Bu çalışmada; ABD’den başlayıp başlıca ekonomilere yayılan korumacı politikalar ve bu politikalara karşıt yönde, Dünya Ticaret Örgütü kapsamında yürütülmekte olan Ticaretin Kolaylaştırılması sürecinin küresel ticaret açısından etkileri ve Dünya Ticaret Örgütü’nün bu süreçte önemi incelenmektedir.Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Yeni Korumacı Politikalar, Örtülü Korumacılık, Ticaretin Kolaylaştırılması, Dünya Ticaret Örgütü’nün Önemi.

Abstract

ABSTRACT The liberalization of international trade is advocated by mainstream economists. It is also supported by empirical studies. Countries open to international trade are developing faster. Today, protectionist policies are implementing by many countries, especially after the 2008 global crisis. These protectionist policies are contradicting with World Trade Organization rules. However, the World Trade Organization works to facilitate international trade along with liberalization. Facilitating international trade is beneficial for all that living on earth. World Trade Organization is member-driven organization. The World Trade Organization is just a platform for negotiations of member states. The World Trade Organization Doha Round talks have been ongoing since 2001. The member states have not been able to agree on the issues on the agenda. These issues are fundamental reforms in the structure of the World Trade Organization. The World Trade Organization will be more effective against global developments if the member states agree. The fragmentary nature of the international community makes it difficult to make decisions at the World Trade Organization. The crisis of confidence that arose in the aftermath of the trade wars in the world drives the whole world into a conflict environment. In this study; protectionist policies starting from the United States and spreading to major economies and the effects of the trade facilitation process carried out within the scope of the World Trade Organization on the global trade and the importance of the World Trade Organization in this process are examined.Keywords
Key Words: New Protectionist Policies, Murky Protectionism, Trade Facilitation, Importance of World Trade Organization.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri