Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Safranbolu Yörük Köyü Sipahioğlu Konağı Başodası Duvar Resmi’nde Bir Yanılgı
(Safranbolu Yoruk Village Sipahioglu Mansion A Delusion In Main Room Wall Painting )

Yazar : Zeynep Mehlika ULUÇAM KIRBAĞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 50
Sayfa : 6661-6666
101    60


Özet

Anadolu’da resim sanatı kendi üslûbunu Osmanlı Döneminde Fatih Sultan Mehmet zamanında başlayan portre çizimleriyle belirlemeye çalışırken, II. Beyazid Döneminde farklı bir tarz ile harmanlanarak kazanmaya başlamış ve Nasuh El-Matrâkî’nin Sefer-i Irakeyn adlı eserindeki minyatürlerle manzara ve şehir tasvirleri çeşitli imge kalıplara ulaşmıştır (Arık,1976:4; Özbek,2014:216, Kılıç,2008:127, Renda,1977:29-31). Ancak mimariyi süsleme amacıyla kullanılması XVIII. yüzyıla kadar beklemiştir. Resim sanatında alışagelmiş İstanbul ve manzara tasvirleri, dönemin başkenti İstanbul başta olmak üzere Halep, Bağdat, Arnavutluk ve Makedonya gibi farklı birçok bölgede kullanılmıştır. Konut, cami, saray gibi yapıların kubbe eteklerini dolayan, baş odaların tavan geçişlerinde pano halindeki bezemeler için hayali mekânların kullanılmasından ziyade özellikle İstanbul, Mekke ve Medine tercih edilmiştir. Buna en erken örnek ise Topkapı Sarayı’nda yerini çoktan almıştır. İstanbul resimleri çoğunlukla kalem işi tekniğiyle duvarlara işlenmiştir. Safranbolu Yörük Köyü Sipahioğlu konağı baş odasında da bu teknik kullanılarak bir resim yapılmıştır. Konut ile ilgili çalışmalarda resim İstanbul manzarası olarak değerlendirilmiştir. Ancak İstanbul tasvirlerinde yer alan sembolik ögeler bu resimde bulunmamaktadır.Anahtar Kelimeler
Safranbolu, Duvar Resmi, Sipahipğlu Konağı

Abstract

While the art of painting in Anatolia started to determine its own style with portrait drawings as of Fatih Sultan Mehmet in the Ottoman Period, it started to gain its value by blending with a different style during the Beyazid II. Period and various image patterns with the miniatures in Nasuh al-Matraki's work called Sefer-i Irakeyn were made through the depictions of landscape and cities obtained (Arık, 1976: 4; Özbek, 2014: 216, Kılıç, 2008: 127, Randa, 1977: 29-31). However, the use for the structural decoration purposes was not until the XVIII. Century. In the art of painting, the usual depictions of Istanbul and landscapes have been used in many different regions such as Istanbul, the capital of the period, Aleppo, Baghdad, Albania and Macedonia. Istanbul, Mecca and Medina were preferred rather than using imaginary spaces for the paneled decorations in the ceiling passages of the main rooms covering the dome footings of structures such as houses, mosques and palaces. The earliest example of this has already taken its place in Topkapı Palace. Istanbul paintings were mostly painted on the walls using hand-drawn technique. A painting was made using this technique in the main room of the Sipahioğlu Mansion in the Yörük Village of Safranbolu. In the studies related to housing, the painting was considered as the Istanbul landscape. However, the symbolic elements in the depictions of Istanbul were not found in this picture.Keywords
Safranbolu, Wall Painting, Sipahioğlu Mansion

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri