Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


STEM Eğitiminin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mesleklerine İlişkin Tutumları Üzerine Etkisi ve Öğretmen Adaylarının STEM Eğitimine Yönelik Görüşleri
(The Effect Of STEM Education On Prospective Primary School Teachers’ Attitudes Towards Teaching Profession And The Prospective Teachers’ Views On STEM Education )

Yazar : Meryem MERAL   & Sema ALTUN YALÇIN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 50
Sayfa : 6649-6660
101    60


Özet

ÖZET Bu çalışma basit malzemelerden oluşan etkinliklerle desteklenen STEM eğitiminin sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları üzerine etkisini ve STEM eğitimine ve etkinliklerine yönelik görüşlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 Bahar döneminde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 22 Sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Nitel ve nicel verilerin toplanmasında karma yöntem kullanılmıştır. Öğretmen adaylarına 8 hafta boyunca basit materyallerden oluşan etkinliklerle desteklenen STEM eğitimi verilmiştir. Nicel verilerin elde edilmesinde etkinlik öncesi ve sonrası öğretmen adaylarına uygulanan “Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeğinden” yararlanılmıştır ve veriler istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Nitel verilerin toplanması için etkinliklerin sonrasında öğretmen adaylarına “Yansıtıcı Günlük” ve “Yarı yapılandırılmış görüşme” uygulanarak öğretmen adaylarının STEM eğitimine ve etkinliklere yönelik görüşleri “İçerik analizi” yöntemi ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda STEM etkinliklerinin öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarında anlamlı bir farklılığa sebep olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Nitel verilerden elde edilen sonuçlara göre ise öğretmen adaylarının önemli bir kısmı, STEM etkinliklerinin bilime karşı olan bakış açılarını değiştirdiğini, birçok üst düzey düşünme becerilerini artırabileceğini ancak bu etkinlikleri derslerine entegre edebilmeleri için bu alanda tecrübe kazanmaları gerektiğini ifade etmişlerdir.Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: STEM Eğitimi, Öğretmen Adayları, Öğretmenliğe İlişkin Tutum

Abstract

ABSTRACT The aim of this study is to investigate the effect of STEM education performed via activities consist of simple materials on prospective primary school teachers’ attitudes towards teaching profession and their views on STEM education and activities. The study group of the research consists of prospective primary school teachers(n=22) that are students at Erzincan Binali Yıldırım University Faculty of Education Department of Classroom Education in 2017-2018 Academic Year Spring Semester. Mixed method was used in order to collect both qualitative and quantitative data. Prospective teachers were given STEM training supported by some activities consisting of simple materials for 8 weeks. “Attitude scale towards teaching profession” was applied as pre and post test for the purpose of collecting quantitative data and analyzed by statistical procedures. “Reflective Diary” and semi-constructed interview were used after application with the aim of collecting qualitative data and prospective teachers’ views on STEM education and activities were analyzed by content analysis . According to the analysis of the research it is concluded that STEM activities do not cause a significant difference in prospective teachers’ attitudes towards teaching profession. It is also concluded as regards to qualitative data that most of the prospective teachers stated that STEM activities changed their views on science, these activities might be able to promote the students’ meta-thinking skills. However, prospective teachers expressed that they must gain more experience in this field so that they might have the ability to integrate the STEM activities into their classes.Keywords
Key Words: STEM Education, Prospective Teacher, Attitude Towards Teaching Profession

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri