Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İşletmelerin İhracat Faaliyetlerinde Karşılaştıkları Sorunların ihracat tecrübeleri İle İlişkisi: Konya Otomotiv Yan Sanayiine Yönelik Bir Uygulama
(The Relationship Between The Firms’ Export Problems and Their Export Experiences: A Study on Konya Automotive Supplier Industry )

Yazar : Fatih Cura  & Muammer ZERENLER  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 5
Sayfa : 110-118
1920    1539


Özet

Bu çalışma ile amaçlanan ihracatçı işletmelerin karşılaştığı sorunların önem düzeylerini ortaya koyarak, bu sorunların işletmelerin ihracat yaptıkları ülke sayısı ve ihracat yapma süreleri bakımından incelenip analiz edilmesidir. Küreselleşme kavramının ortaya çıkmasıyla uluslararası pazarlar arasındaki engeller ortadan kalkmıştır ama yine de her pazarın ve bölgenin kendine özgü ekonomik teknolojik, sosyal, yasal vb. nitelikleri mevcuttur. Söz konusu nitelikler kimi zaman ihracat yapan işletmeler açısından sorun teşkil etmekte olup ihracat tecrübesinin bu sorunları aşmakta önemli olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda işletmelerin ihracat sorunları ile ihracat tecrübeleri arasında bir anlamlılığın olduğu düşüncesi, çalışmanın hipotezlerini oluşturmaktadır. Yapılan ampirik çalışma sonucunda elde edilen bulgular, ihracat yapan işletmelerin en önemli gördüğü sorunun ihraç pazarlarındaki rekabet zorluğu olduğunu ortaya çıkarmıştır. Elde edilen diğer sonuç ise; ihracat tecrübesi az olan işletmelerin, ihracat tecrübesi fazla olan işletmelere göre ihracat sorunlarıyla daha fazla yüzleştiği ve bu sorunları daha önemli gördüğü yönündedir. Başka bir deyişle ihracat tecrübesi fazla olan işletmeler için ihracat sorunları çok önemli görülmemektedir.Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: İhracat, ihracat sorunları, ihracat tecrübesi

Abstract

The aim of this study is to reveal the importance levels of the problems encountered by the exporting firms and analyze the exporting problems in terms of the number of the countries that the firms export and the firms’ exporting period. With the emergence of the concept of globalization, the barriers between international markets have been lifted, yet each market and region has its own economic, technological, social and legal etc. characteristics. These characteristics sometimes constitute problems for exporting firms and it is thought that export experience is important to overcome these problems. In this respect, the hypothesis of the study is that there is a meaningful relation between the exporting problems and the exporting experiences. The findings of the empirical study reveal that the most important problem for the exporting firms is the difficulty of competing in export markets. The other result is; firms with less export experiences face more exporting problems than those with much export experience and the firms with less export experience see these problems more important. In other words, export problems are not considered very important for the firms with more export experience.Keywords
Keywords: Export, export problems, export experience

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri