Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Seramikleri Kapsamında Sürdürülebilirlik Araştırması
(Sustainability Survey In The Context Of Traditional Çanakkale Ceramics )

Yazar : Ayşe GÜLER   ; Sonay DEMİR & Selma TURHAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 50
Sayfa : 6609-6622
    


Özet

Geleneksel Çanakkale Seramiklerini karakterize eden nitelikleri dekorasyonları ve formlarıdır. Erken örnekleri 17. yüzyıla tarihlenen ve 20. yüzyılın ortalarında üretimi duran Çanakkale Seramiklerinin ve üretim geleneğinin sürdürülebilirlik olanaklarının araştırılması amaçlanmıştır. Bu nedenle 2017 yılında ‘Geleneksel Çanakkale Seramikleri Dekorları Eğitim ve Öğretim Programı’ ve ‘Geleneksel ve Modern Çanakkale Seramikleri Çalıştayı’ düzenlenmiştir. Profesyonel seramikçilerin öğrenci ve usta olarak katıldığı programlarda gerçekleşen uygulamalı araştırmaların bulgularına göre Çanakkale Seramiklerinin özgün kültürel unsurlarının aktarılabilmesi için, geleneksel uygulama yöntemleriyle sürdürülmesi temel bir zorunluluktur. Bu temel teknik zorunlulukla birlikte, geleneksel motiflerin ve formların tekrarlarındaki çeşitlenme ve kendilerinden türeyen çağdaş örneklerinin geliştirilmesi sağlanabilmektedir. Ayrıca, Geleneksel Çanakkale Seramiklerinin güncel yaşam ve doğayı yorumlama yaklaşımı, Çanakkale ilinin tarihsel ve güncel kültürel yapısını değerlendirme fikrini oluşturmaktadır. Uygulamalı araştırmalarda, hem geleneksel motiflerin değişime açık ve kendilerinden üreyen yapıları, hem de güncelin yorumuna katkıları örnek uygulamalarla belirlenmiştir. Bu bağlamda gerçekleştirilen çalışmalar, Geleneksel Çanakkale Seramiklerinin, çağdaş koşullarda yaşatılması ve geliştirilmesi için gerekli olanakları gösterdikleri kadar, ilelebet sürdürülebilecek bir kültürel miras olduklarını da kanıtlamaktadır.Anahtar Kelimeler
Seramik, Geleneksel Çanakkale Seramikleri, Kültürel miras, Sürdürülebilir Gelenek

Abstract

The qualifications that characterize the traditional Çanakkale Ceramics are their decorations and forms. Çanakkale Ceramics whose early examples have been dated to the 17th century, with the production of them stopping in the middle of the 20th century. The aim of this study is to investigate the sustainability possibilities of Çanakkale Ceramics and the production tradition. In this reason the ‘Traditional Çanakkale Ceramics Decorations Education and Training Program’ and ‘Traditional and Modern Çanakkale Ceramics Workshop’ had been organized in 2017. According to the findings of the applied researches carried out in the programs attended by professional ceramists as students and masters, it is essential to continue the traditional cultural methods of Çanakkale Ceramics in order to transfer the original cultural elements. Along with the technical necessity, the variation in the repetition of traditional motifs and forms and the development of contemporary examples derived from them can be achieved. Furthermore, the approach of traditional Çanakkale Ceramics to interpret the current life and nature constitutes the idea of evaluating the historical and contemporary cultural structure of Çanakkale. In applied researches, both the open and reproductive structures of traditional motifs and their contributions to the interpretation of the present were determined with sample applications. The studies carried out in this context prove that the traditional Çanakkale Ceramics are a cultural heritage that can be sustained forever as well as showing the necessary opportunities for the survival and development of contemporary ceramics.Keywords
Ceramic, Traditional Çanakkale Ceramics, Cultural heritage, Sustainable tradition.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri