Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Dival İşi Tekniği İle Yapılmış Deri Cüzdanlar
(Leather Wallets Made By Dival Work Technique )

Yazar : Emine ODABAŞI   & Melda ÖZDEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 50
Sayfa : 6586-6597
101    60


Özet

Deri çok eski çağlardan beri başta giyim eşyası ve aksesuarı olmak üzere daha bir çok alanda kullanım alanına sahip bir malzemedir. Hayvancılıkla uğraşan Türk toplumunda deri işçiliği ilerlemiş, gelişip yaygınlaşmış ve bir sanat dalı olarak görülmeye başlamıştır. Orta Asya Türkeri’nin özellikle at ile seyahat ettikleri zaman deri pantolon giymeleri Türkler için deri ve deri işçiliğinin önemini göstermektedir. Deri ürünlerinin üretim tekniğinin ileri bir seviyeye ulaştığı Osmanlı İmparatorluğunda büyük gelişme göstermiş ve çeşitli işleme teknikleri ile deri ürünleri gösterişli bir hal almış ve erişilmesi zor bir seviyeye ulaşıp saray sanatları arasına girmiştir. Böylece deri sanatı, günün moda anlayışına paralel olarak giyilen kıyafetleri, kullanılan eşyaları veya yaşanan mekânları süslemiştir. ve Bu eşyalar arasında para ve altın muhafaza etmek için kullanılan deri cüzdanlar, Osmanlı İmparatorluğu Döneminde dival işi tekniği ile yapılmış güzel örneklerdir. Bu çalışmada, Antikacı Serkan Kumru’nun elinde bulunan işlemeli 7 adet deri cüzdan araştırma kapsamına alınmıştır. Deri cüzdanlar; kullanılan malzeme, boyut, işleme tekniği, renk, motif ve kompozisyon özellikleri açısından incelenmiştir.Anahtar Kelimeler
Deri, İşleme, Dival İşi, Cüzdan, Antika

Abstract

Leather is a material that has been used in many areas, especially in garment and accessories, since the ancient times. Leather craftsmanship in the Turkish society engaged in animal husbandry has advanced, developed, spread and began to be seen as an art branch. The fact that the Central Asian Turks wear leather trousers, especially when traveling on a horse, shows the importance of leather and leather craftsmanship for the Turks. In the Ottoman Empire, where the production technique of leather products reached an advanced level, a great improvement was provided, and leather products became ostentatious, gained a difficult level to reach, and became one of the palace arts, by various processing techniques. Thus, the art of leather decorated the clothes, the items used or the places for living, in parallel with the fashion sense of the day. Among these items, leather wallets used to store money and gold are good examples made by dival work technique during the Ottoman Empire period. In this study, 7 embroidered leather wallets belonging to Serkan Kumru, an antique dealer, were included in the research. Leather wallets were examined for materials used, size, processing technique, color, motif and composition characteristics.Keywords
Leather, Processing, Dival Work, Wallet, Antique

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri