Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yavuz Sultan Selim’in Paul Horn Tarafından Neşredilen Matbu Farsça Divanı Hakkında Bazı Düşünceler ve Öneriler
(Some Tought And Proposal About Yavuz Sultan Selim’s Printed Persian Divan By Paul Horn )

Yazar : İbrahim KAYA    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 50
Sayfa : 6562-6585
101    60


Özet

Osmanlı hükümdarları arasında Farsça divanı olan 4 hükümardan biri olan Yavuz Sultan Selim’in Farsçaya vukufiyeti divandaki şiirlerden anlaşılabileceği gibi edebiyat sahasında uzman olanlar tarafından da teslim edilmiştir. Yavuz’un Doğu dilleri profesörü Paul Horn tarafından yedi adet yazma nüsha karşılaştırılmasıyla oluşturulmuş Farsça divanı 1904 yılında Alman imparatorunun emriyle Berlin’de basılmış ve Sultan İkinci Abdülhamid’e hediye edilmiştir. Divan her ne kadar sahasında yetkin birisi tarafından hazırlanmış olsa da içerisinde azzımsanmayacak problemli yerler barındırmaktadır. Bu makalede adı geçen divan neşrindeki problemli yerler değişik açılardan sınıflandırılacaktır. Problemli yerlerin tespiti için değişik kıstaslar kulanılmıştır. Bunlar metnin tutarlı bir anlam taşıyıp taşımadığının tartışılması, divandaki şiirlerin farklı metin neşirleriyle mukayese edilmesi, Tarlan tercümesiyle metnin karşılaştırılması gibi hususlardır. Bunların sonucu olarak ulaşılmaya çalışılan doğru ve sağlam metin ortaya konularak araştırıcıların görüşlerine sunulacaktır.Anahtar Kelimeler
Yavuz Sutan Selim, Divan, Paul Horn, Oryantalist, Ali Nihat Tarlan.

Abstract

Among the Ottoman sovereigns, Yavuz Sultan Selim, one of the four sovereign who had Persian divan, his success in using Persian language could be understood from the poems in the divan and this case is approved by literature experts. Yavuz's Divan which is perapared by professor of Eastern languages, Paul Horn, and was created by comparing seven manuscript copies of the Persian divan. This Divan was published in Berlin in 1904 by the order of the German emperor and was presented to Sultan Abdulhamid II. Although the Divan has been prepared by a competent person in its field, it has some problematic places in it. In this article, the problematic places mentioned in the divan will be classified from different angles. Different criteria were used to identify problematic areas. These include discussing whether the text has a consistent meaning, comparing poems on the divan with different texts, and comparing the text with the Tarlan translation. As a result of this, the correct and sound text will be presented and presented to the opinions of the researchers.Keywords
Yavuz Sultan Selim, Divan, Paul Horn, Orientalist, Ali Nihat Tarlan.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri