Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Difficulties Encountered In Foreign Language Courses In Virtual Environment
(The Difficulties Encountered In Foreign Language Courses In Virtual Environment )

Yazar : Fethi KAYALAR   & Murat Tolga KAYALAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 50
Sayfa : 6555-6561
    


Özet

Sanal ortamların eğitimsel amaçları arasında işbirlikçi eğitim ortamları oluşturulması, öğrenciler arasında sosyal etkileşimin artırılması, öğrencinin özerkliğinin sağlanması ve eğitim kalitesinin iyileştirilmesi yer almaktadır. Sosyal etkileşim ve yabancı dil öğrenme fırsatları, bireylerin dünyanın her yerinden geniş elektronik ağlar üzerinden internet erişimi olan kullanıcılarla iletişim kurmasını sağlayarak geliştirilmiştir. Ancak, bu fırsatlarla birlikte bazı zorluklar ortaya çıkmıştır. Çalışmada, yabancı dil derslerinde sanal ortamda karşılaşılan zorluklar belirlenmeye çalışılmıştır. Gerekli verileri elde etmek için nitel araştırma yöntemi kullanıldı ve üç farklı üniversiteden 10 yabancı dil öğreticisi ile yüzyüze görüşmeler yapıldı. Öğrencilerin daha önce derslerde kaçırdıkları noktaları belirleyemedikleri, zamanında soru soramadıkları, öğretmen ve diğer öğrencilerle işbirliği yapamadıkları belirlenmiştir. Dilde gerekli olan konulardaki işbirliği eksikliği, grup çalışması, öğrenci etkileşimi ve derslerde konuşma pratikleri nedeniyle sanal ortamdaki dil derslerinin yüz yüze yapılan dersler kadar verimli ve kullanışlı olmadığı sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler
Uzaktan eğitim, Sanal ortam, Dil öğretimi, Eğitim teknolojileri.

Abstract

Educational objectives of virtual environments include creating collaborative educational environments, increasing social interaction among students, ensuring learner autonomy and improving the quality of education. Social interaction and foreign language learning opportunities have been improved by enabling individuals to communicate with users with internet access from all over the world through wide electronic networks. However, some difficulties have emerged along with these opportunities. In the study we tried to determine the difficulties encountered in Foreign Language courses in virtual environment. We used qualitative research method to obtain necessary data and interviewed with 10 language instructors in three different universities. We determined that the students could not make up the points that they had missed in the courses before, they failed to ask questions in time and to collaborate with the teacher and other students. We have the conclusion that language courses in virtual environment are not so efficient and useful for learners as face-to-face courses due to the lack of collaboration, group study, student interaction and speaking practices in the courses, which are inevitable points in language education.Keywords
Distance education, Virtual environment, Language teaching, Educational technologies.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri