Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Serbest Bölgelerin Ekonomideki Etkinliği: Türkiye’deki Serbest Bölgeler Üzerine Bir Değerlendirme
(Efficiency In The Economy Of Free Zone: An Evaluation On Free Zones In Turkey )

Yazar : İlyas Kays İMAMOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 50
Sayfa : 6542-6554
102    60


Özet

Türkiye’deki serbest bölgelerin geçmişi Osmanlı İmparatorluğuna kadar dayanmaktadır. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında serbest bölgelerle ilgili çalışmalar yapılmış olmasına rağmen başarılı sonuçlar elde edilememiştir. Türkiye’de 24 Ocak kararlarıyla beraber serbest piyasa ekonomisinin benimsenmesi serbest bölgelerin ülke ekonomisi için önemini arttırmıştır ve 1985 yılında Serbest Bölgeler kanunu çıkarılarak köklü değişiklikler yapılmıştır. Serbest Bölgeler Kanununda serbest bölgeler; bulundukları ülkenin siyasi sınırları içinde olmalarına rağmen dış ticaret, vergi ve gümrük mevzuatı açısından gümrük hattı dışında sayılan, sinai ve ticari faaliyetler açısından daha geniş teşvik, avantajların ve muafiyetlerin sağlandığı yerler olarak tanımlanmaktadır. Serbest Bölgeler tanımında yer alan avantaj ve muafiyetlerle; yabancı sermaye yatırımlarını ve ihracatı arttırmak, yerli firmaların uluslararası rekabet güçlerini arttırmak, ihracata yönelik sanayilerin gelişmesini teşvik etmek, ülkeye döviz girişini arttırmak, yeni iş imkânlarıyla birlikte istihdam sorununun çözümüne yardımcı olmak, gelişmiş üretim ve yönetim tekniklerinin elde dilmesiyle ekonomik standartların yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada serbest bölgelerin kuruluş amaçları dikkate alınarak Türkiye’de kurulan serbest bölgelerin faaliyetleri irdelenmiş, bu amaçların gerçekleştirilme düzeyleri ve bölgelerin ekonomiyi yönlendirmedeki etkinliği incelenmiştir.Anahtar Kelimeler
Ekonomik Etkinlik, Serbest Bölgeler, Türkiye

Abstract

The history of the free zones in Turkey dates back to the Ottoman Empire. Although there have been studies on free zones during the foundation years of the Republic, successful results have not been achieved. The adoption of free market economy, together with the decisions of January 24 in Turkey has increased its importance for the economy of the country has made fundamental changes in the free zones and Free Zones Act in 1985 removed. In the Free Zones Law; Although they are within the political boundaries of the country they are located in, they are defined as places where wider incentives, advantages and exemptions are provided in terms of foreign trade, tax and customs legislation and which are considered to be outside the customs line. With the advantages and exemptions included in the definition of Free Zones; to increase foreign capital investments and exports, to increase the international competitiveness of domestic firms, to encourage the development of export-oriented industries, to increase the foreign exchange inflow to the country, to help solve the employment problem with new business opportunities, to improve economic standards by obtaining advanced production and management techniques. This study is examined activities of the free zone established in Turkey considering the purpose of establishment of free trade zones, the effectiveness of the orientation of the economy and the level of realization of these objectives have been examined.Keywords
Economic Activities, Free Zones, Turkey

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri