Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Geleneksel Malatya Evlerinin Cephe Özellikleri ve Tipolojisinin Geleneksel Türk Evi Ölçeğinde İncelenmesi
(İnvestigation of the Facade Characteristics and Typology of Traditional Malatya Houses in Traditional Turkish House Scale )

Yazar : Yelda DURGUN ŞAHİN   & E.Nihal ÇETİNTÜRK  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 50
Sayfa : 6528-6541
    


Özet

Son yıllara kadar özgün niteliklerini koruyan sivil mimarlık örnekleri hızla değişen kültür ortamıyla birlikte, nüfus artışı, çarpık kentleşme, kullanılmama vb. nedenler ile özelliklerini günden güne yitirmektedir. Ancak bu değerlerimizin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerekmektedir. Bu çalışmada, geleneksel Türk evi içerisinde yer alan Geleneksel Malatya evlerinden günümüze kadar ulaşabilmiş 30 adet geleneksel konut tespit edilerek, mimari cephe özellikleri kapsamlı incelenmiştir. Çalışmada evlerin şekillenmelerinde rol alan Malatya’nın fiziki, tarihi ve sosyo-kültürel yapısı kısaca anlatılarak, geleneksel Türk evi kavramı ve geleneksel Malatya evinin bu kavram içerisindeki yeri irdelenmiştir. Sonuç olarak tarihi belge niteliği taşıyan bu çalışmada yer alan evlerin cephe tipolojileri oluşturulmuş ve gelecekte bu bölgedeki geleneksel konutlar üzerinde yapılacak çalışmaları yönlendirebilecek ve yardımcı olabilecek tipolojik veriler sunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Geleneksel Malatya Evleri, Cephe Tipolojisi, Mimarlık Tarihi

Abstract

The examples of civil architecture, which have preserved their original characteristics until the last years, together with the rapidly changing culture environment, population growth, distorted urbanization, and so on. reasons lose its features day by day. However, these values need to be preserved and are passed on to future generations. In this study, 30 traditional houses that have survived from the traditional Turkish house in Malatya have been identified and the architectural facade features have been examined extensively. In this study, the physical, historical and socio-cultural structure of Malatya, which played a role in the shaping of the houses, was briefly explained and the concept of traditional Turkish house and the place of traditional Malatya house in this concept were examined. As a result, the typologies of the façade of the houses, which can be seen as a historical document, have been formed and typological data that can guide and assist the future studies on traditional houses in this region are presented.Keywords
Traditional Malatya Houses, Facade Typology, History of Architechture

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri