Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kırşehir’de Yaşayan Tülek Aşireti’nin Tarihi ve Yerleştikleri Köyler Hakkında Bilgiler
(Information about the Historical and Settled Villages of Tülek Tribe Living in Kırşehir )

Yazar : Ahmet GÜNDÜZ  -  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 50
Sayfa : 6512-6517
102    60


Özet

Bu çalışmada, Kırşehir’de yaşayan Tülek Aşireti ve yerleştikleri köyler hakkında bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Tülek aşiretinin tarihi ile ilgili olarak tespitler ortaya konulmuş, ayrıca Tülek adının nereden geldiği konusunda farklı düşüncelerin olduğunu, kimilerine göre şehir adı kimilerine göre şahıs adı olarak ve ayrıca sıfat olarak da kullanıldığına dair bilgilerin verildiği tespit edilmiştir. Kırşehir’de yaşayan Tülek aşiretine bağlı olan insanların yaşadıkları köylerdeki gelenek ve görenekleri hakkında da derleme bilgiler verilmeye çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler
Kırşehir, Çiçekdağı, Tülek Aşireti, Tülek Köyleri.

Abstract

In this study, it was tried to give information about the Tülek Tribe living in Kırşehir and the villagers they have settled in. We have established our findings about the history of Tülek tribe, and we have also been informed that different ideas about where the name Tülek came from are given, according to whom the city name is used as a person name and also as an adjective. As well as giving information about the people living in Kırşehir who are tied to the Tülek tribe, they also tried to give information about the traditions and customs of the people living in these villages.Keywords
Kırşehir, Çiçekdağı, Tülek Tribe, Tülek Villagers.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri