Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Davranışçı Öğrenme Kuramı Bağlamında Korku Çekiciliği
(Fear Appeal As Reinforcement In The Context Of Behavioral Learning Theories )

Yazar : Kübra KARAMAN   & Kübra KULAKLIKAYA KARAMAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 57
Sayfa : 848-857
    


Özet

Bu çalışmada korku çekiciliğinin eğitimde kullanılıyor olmasından hareketle, öğrenme kuramlarından yola çıkarak korku çekiciliği incelenmektedir. Bu amaçla davranışçı öğrenme teorilerinin anlaşılmasına yönelik kuramsal görüşler tartışılmakta, sonrasında korku çekiciliğiyle ilişkili kavram ve görüşler, öğrenme teorileri, özellikle de konuyla ilişkisi nedeniyle davranışçı kuram süzgeciyle değerlendirilmektedir. Bu noktada, korku çekiciliğinin, davranış değişimi üzerindeki etkileri, kişiliğin oluşmasındaki rolü, pekiştireç olarak kullanılması ve güdülenmeyle etkileşimi gibi boyutları dikkat çekmektedir.Anahtar Kelimeler
Korku Çekiciliği, Eğitim, Öğrenme Kuramları, Davranışçı Yaklaşım.

Abstract

In this study, examined fear appeal in the fact Learning Theories, considering the fact that it is used in education. For that purpose, hypothetical views aimed at understanding of learning theories are argued firstly. Then, the concepts and views related to fear appeal are evaluated through learning theories. This part also discourses the dimensions such as fear appeal’s effects on behavioral change and shaping of personality, its use as reinforcer, its interaction with motivation and influence on developing beliefs.Keywords
Fear Appeal, Education, Learning Theories, Behavioral Learning Theories.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri