Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Vergi Mükelleflerinin Vergi Ahlâk Düzeyleri: Ordu İli Araştırması
(Ethical Levels Of Taxpayers Regarding Taxes: Ordu Province Research )

Yazar : Neşegül PARLAK    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 50
Sayfa : 6492-6499
101    60


Özet

Vergi, devletin kamusal alanda sosyal ve ekonomik refah sağlamak amacıyla yaptığı harcamalarının en önemli finansman kaynağı olarak, bütün vatandaşlardan mali güçlerine göre karşılıksız ve zorunlu olarak talep ettiği ekonomik değer olarak ifade edilebilir. Vergi, mükelleflerin ödemesi gereken yasal zorunluluğa sahip bir uygulamadır fakat mükellefler bu uygulama konusunda yeterince bilinçli ve dolayısı ile de gönüllü değillerdir. Mükellefler vergi ödeme konusunda gönüllü olmadıklarında vergi yükümlülüğünden kaçmak için ahlaki olmayan çeşitli yöntemlere başvurmaktadırlar. Mükelleflerin vergi ödeme konusundaki içsel bir motivasyonu olarak ifade edebileceğimiz vergi ahlâkı, bir mükellefin devletin kendisine yüklediği vergi ödevini eksiksiz ve zamanında yerine getirmesini gerektirir. Bu çalışmada, mükelleflerin vergi ahlâk düzeylerini tespit amacıyla Ordu ilindeki vergi mükellefleri üzerine anket uygulaması yapılmıştır.Anahtar Kelimeler
Vergi, Vergi Mükellefi, Vergi Ahlâkı.

Abstract

Tax can be expressed as the most important source of financing of the government's expenditures aimed to provide social and economic welfare in the public sphere, and an economic value which it demands from all citizens unreservedly and compulsorily in line with their financial power. Tax is a legally obligatory practice that taxpayers have to pay, but taxpayers are not sufficiently conscious and therefore not voluntary regarding this practice. When taxpayers are not willing to pay taxes, they resort to a variety of unethical methods to evade tax liability. Tax morality, which can be expressed as an intrinsic motivation of taxpayers for paying taxes, requires a taxpayer to fulfill the tax duty imposed by the state on him/her in a complete and timely manner. In this study, a survey was applied on taxpayers in Ordu in order to determine the tax morality levels of taxpayers.Keywords
Tax, Tax Payer, Tax Ethics

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri