Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türk Sivil Toplumunun Tarihi Gelişimi: Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet’e Mukayeseli Bir Analiz (1839-1950)
(Historical Development Of Turkish Civil Society: A Comparative Analysis From The Ottoman Empire To The Republic (1839-1950) )

Türk Sivil Toplumunun Tarihi Gelişimi: Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet’e Mukayeseli Bir Analiz (1839-1950)

 
Yazar : Aybala LALE  & Melek KAYMAZ MERT  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 49
Sayfa : 6390-6399
DOI Number: :
Cite : Aybala LALE & Melek KAYMAZ MERT, (2019). Türk Sivil Toplumunun Tarihi Gelişimi: Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet’e Mukayeseli Bir Analiz (1839-1950). SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 49, p. 6390-6399. Doi: 10.26449/sssj.1882.
489    430


Özet

Demokrasinin en önemli unsurlarından biri olan sivil toplum örgütlü, sosyal hayatın bir getirisidir. Türkiye’de sivil toplum anlayışının esasında oldukça köklü bir geçmişi vardır. Bu nedenle günümüz sivil toplum anlayışını kavrayabilmek için kavramın Türkiye’deki geçmişini irdelemek gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı Osmanlı Devleti’nin son dönemlerindeki modernleşme hareketlerinin neticesinde ortaya çıkan sivil toplum hareketleri ile Cumhuriyetin ilk yıllarından 1950 yılına kadar olan tek parti iktidarı dönemindeki sivil toplum anlayışının bir mukayesesini yapmaktır. Bu kapsamda, çalışmanın ilk bölümünde sivil toplum kavramı analiz edilecektir. İkinci bölümde, genel hatlarıyla Osmanlı Devleti’nde sivil toplumun unsurlarından bahsedildikten sonra Tanzimat ve Meşrutiyet döneminde ortaya çıkan sivil toplum kuruluşları ve Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki sivil toplum anlayışı irdelenecektir. Çalışmanın son bölümünde ise 1839-1950 yılları arasında Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti açısından sivil toplumun kapsamlı bir kıyaslaması yapılacaktır.Anahtar Kelimeler
Sivil Toplum, Tanzimat, Meşrutiyet, Cumhuriyet, Tek Parti Yönetimi

Abstract

Civil society, one of the most essential constituents of democracy, is a necessity of organised social life. Civil society intellection has a rooted background in Turkey. To grip today’s sivil society intellection the background of it in Turkey must be addressed. The aim of this study is to compare the sivil society movements which emerged as a result of modernization at the last periods of the Ottoman Empire with the first years of the Republic until the end of single-party system. Within this scope, in the first part of the study, the concept of sivil society will be analyzed. In the second part of the study, after mentioning the sivil society organizations in general terms, the ones that emerged during the political reforms made in the Ottoman State, and the ones emerged at the first years of Republic will be examined. Lastly, the comparison of sivil society intellection between the years of 1839 and 1950 from the point of the Ottoman Empire and Turkish Republic will be done.Keywords
Civil Society, Tanzimat, Meşrutiyet, Republic, Single-party System

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri