Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


X ve Y Kuşağı Bireylerinin Mobbıng Algılarının Karşılaştırılması: Turizm Sektöründe Bir Alan Araştırması
(Comparision Of Mobbing Perceptions Of X And Y Generation Individuals: A Field Research In Tourism Sector )

Yazar : Hüseyin ÇİÇEKLİOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 50
Sayfa : 6475-6485
101    60


Özet

Toplumların kültürel yapısı yıllar içerisinde birçok faktör nedeniyle dönüşüm geçirmektedir. Ekonomik, sosyal, siyasi nedenler gibi pek çok faktör tarafından belirlenen kuşaklar; yaşandığı dönemin insanlarının tutum ve davranışlarını, değerlerini, iletişim ve etkileşimlerini, yaşam stillerini, algı ve yargılarını değiştirmekte ve farklılaştırmaktadır. Farklılık gösteren bu değerler nedeniyle kuşaklar birbirleri ile etkileşim ve iletişim bozuklukları, çatışmalar ve anlaşmazlıklar yaşamakta, meydana gelen bu tür sorunların çözülebilmesi içinde kuşakların birbirlerini anlamaları gerekmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, X ve Y Kuşağı bireylerinin mobbing algıları arasında farklılık olup olmadığını incelemektir. Bu amaçla, Akdeniz Bölgesinde yer alan bir ilde faaliyet gösteren beş yıldızlı iki otelde görev yapan 130 çalışan üzerinde bir anket uygulanmıştır. Anket sonucu elde edilen veriler SPSS kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada veri elde etmek adına; Leymann (1990) tarafından geliştirilen, 5 alt boyuttan ve 42 ifadeden oluşan “psikolojik şiddet envanteri (LIPT)” kullanılmıştır.Anahtar Kelimeler
X Kuşağı, Y Kuşağı- Mobbing

Abstract

The cultural structure of societies has undergone transformation over the years due to many factors. Generations identified by many factors such as economic, social, political reasons; it changes and differentiates the attitudes and behaviors, values, communication and interactions, life styles, perceptions and judgments of the people of the period of their lives. Because of these different values, generations interact with each other and have communication disorders, conflicts and disputes, and generations must understand each other in solving such problems. The main purpose of this study is to examine whether there is a difference between mobbing perceptions of X and Y generation individuals. For this purpose, a questionnaire has been applied to 164 employees working in two five stars hotel operating in the Mediterranean region. The data obtained from the questionnaires have been analyzed by using the SPSS. In order to obtain data in the research, "Psychological violence inventory" composed of 5 sub-dimensions and 42 expressions developed by Leymann (1990) was used.Keywords
Generation X, Generation Y, Mobbing

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri