Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Katılım Sigortacılığı Faaliyetinde Bulunan Hayat ve Emeklilik Sigorta Şirketlerinin Finansal Performanslarının Topsis Yöntemiyle Değerlendirilmesi
(Financial Performance Evaluation Of Takaful Life Insurance And Pension Companies Using Topsis Method )

Yazar : Behlül ERSOY  ; Mehmet KAYGUSUZ & Tunga BOZDOĞAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 48
Sayfa : 5978-5985
    


Özet

Finansal sistemin temel unsurlarından biri sigorta sektörüdür. Sigorta sektörü özellikle Türkiye gibi tasarruf açığı bulunan ülkelerde, önemli bir rol üstlenmektedir. Genel ekonomi içerisinde sigorta sektörünün sağlıklı bir şekilde işleyişi ile yatırımlara duyulan kaynağın daha düşük maliyetle karşılanmasına ve tasarruf açıklarının kapatılmasına önemli düzeyde katkı sunulabilmektedir. Geleneksel sigortacılık sektörünün önemi kadar, Türkiye gibi nüfusunun büyük bir kısmının Müslüman olduğu bir ülkede faiz hassasiyeti ve teminat ihtiyacı olan kesimler için alternatif sigortacılık uygulamalarının da önemi büyüktür. Türkiye’de Katılım Sigortacılığı’nın yasal alt yapısının 2017 yılı sonlarında oluşturulması ve 2019 yılında Katılım Sigortacılığı şirketlerine ait muhasebe standartlarının mevzuata kazandırılmasına yönelik çalışmaların başlaması ile Katılım Sigortacılığı’nın gelişiminin hızlanması beklenmektedir. Katılım Sigortacılığı’nın gelişimi açısından şirketlerin finansal performanslarının değerlendirilmesi sistemin gelişmesi ve paydaşlara sunulması, bakımından önemli bir unsur olmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Türkiye’de Katılım sigortacılığı faaliyetinde bulunan hayat ve emeklilik sigorta şirketlerinin finansal performanslarını değerlendirmektir. Çalışmada Türkiye Sigorta Birliği’nin 2018 yılı resmi istatistiklerinde yer alan dört hayat ve emeklilik şirketinin verileri kullanılarak çok kriterli karar verme yöntemlerinden TOPSIS yöntemiyle şirketlerin finansal performansları analiz edilerek değerlendirilmeye çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler
Katılım Sigortacılığı, Tekafül, Hayat ve Emeklilik, Finansal Performans, TOPSIS Yöntemi

Abstract

One of the basic elements of the financial system is the insurance sector. The insurance sector plays an important role, especially in countries with savings shortages such as Turkey. A significant contribution can be made to the lower cost of funding investments and to the closing of savings deficits by healthy prossesing of the insurance sector in the general economy.As well as the importance of the traditional insurance sector, alternative insurance practices are also important for the commons who have interest rate sensitivity and need assurence in a country such as Turkey consisting a great majority of Muslim population. The development of participation insurance is expected to accelerate by both the establishment of the legal infrastructure of participation insurance in Turkey by the end of 2017 and the start of efforts to bring the accounting standards of participation insurance companies into the legislation in 2019. The evaluation of the financial performance of the companies is an important factor withregards of the development of the system and its presentation to the stakeholders the development of participation insurance. In this context, the aim of the study is to evaluate the financial performance of life and pension insurance companies operating in participation insurance in Turkey. In the study, the financial performance of the companies was analyzed and evaluated by using data from four life and pension companies in the official statistics of the Turkish Insurance Association for 2018 and TOPSIS method of multi-criteria decision making methods.Keywords
Participation Insurance, Takaful, Life and Pension, Financial Performance, TOPSIS Method

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri