Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Impacts Of Ethical Leadership On The Employee Psychological Well-Being: The Mediating Role Of Interactional Justice
(The Impacts of Ethical Leadership on the Employee Psychological Well-being: The Mediating Role of Interactional Justice )

Yazar : Belgin BAHAR   & Recep MİNGA  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 48
Sayfa : 5986-5997
    


Özet

Bu çalışma etik liderlik, örgütsel adalet, çalışanların psikolojik iyi oluşları ve performansları arasındaki bağlantıyı incelemektedir. Araştırma İSO 500 listesinde yer alan şirketlerde çalışan 290 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar etik liderlik ile etkileşimsel adalet ve çalışanın psikolojik iyi oluşu arasında direkt ve pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ayrıca etkileşimsel adaletin, etik liderlik ve çalışanların iyi oluş hali ile etik liderlik ve performans arasında aracılık rolü olduğunu da göstermiştir. Makale sonunda ilgili sonuçların teorik ve pratik etkilerinin analizine ve gelecek araştırmalara yönelik önerilere yer verilmektedir.Anahtar Kelimeler
Etik liderlik, örgütsel adalet, etkileşim adaleti, psikolojik iyi oluş, performans

Abstract

This study examines the connection among ethical leadership, organizational justice, psychological well-being, as well as performance of employees. The research was conducted with 290 participants working in the companies listed in the ISO 500 list. The results indicate that ethical leadership has a direct and positive relation to both interactional justice and employee well-being. It is also shown that that interactional justice act as a mediator for the relationship between ethical leadership and employee well-being, and also ethical leadership and performance. The article concludes with an analysis of the theoretical and practical implications associated to the findings and recommendations of further research.Keywords
Ethical leadership, organizational justice, interactional justice, psychological well-being, performance

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri