Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İlkokul Öğretim Programlarının Atatürkçülük ile İlgili Konu ve Kazanımlar Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
(A Comparative Analysis of Primary Education Curricula in Terms of Attainments and Subjects Related to Kemalism )

Yazar : E.Seda KOÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 48
Sayfa : 6022-6031
    


Özet

sisteminin yatmış olduğu; onun gerçekleştirmiş olduğu uygulama ve yenilikler aracılığıyla Türk Cumhuriyeti ve Türk Milleti’nin hak ettiği uygarlık seviyesine ulaşabilmesini hedefleyen ilkeler ve fikirler bütünüdür. Bu fikirler ve ilkeler toplumsal hayatın her alanına ve devletin çalışma alanlarının tamamına entegre edilebilecek nitelikte olup, eğitim insan yetiştirme görevinden kaynaklı olarak söz konusu alanların başında yer almaktadır. Bu çalışmada eğitimin insan yetiştirme süreci esnasında yararlanılan temel kaynaklar olan öğretim programları Atatürkçülük ile ilgili kazanım ve konular açısından incelenmiştir. Çalışmada verilerin kaynağının Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Fen Bilimleri ve Matematik derslerine ait ilkokul öğretim programları oluşturmuş olup, söz konusu derslere ait halen uygulamada olan programların yanısıra bir önceki programlar da çalışma kapsamına alınmıştır. Öğretim programlarının incelenmesinde doküman analizi yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmada elde edilmiş olan bulgular ışığında HBDÖP, SBDÖP ve TDÖP’de Atatürkçülük ile ilgili kazanım ve konuların sayısında bir önceki öğretim programlarına göre dikkati çeken düzeyde düşüş olduğu; FBDÖP ve MDÖP’de ise söz konusu kazanım ve konulara programlarda yer verilmemiş olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre öğretim programlarının geneli için belirgin eksikliklerin olduğu ve programların belirlenmiş olan bu eksiklikler paralelinde gözden geçirilmesi gerektiği düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler
Atatürkçülük, Öğretim Programı, İlkokul

Abstract

Kemalism is a set of principles and ideas, which is based on Ataturk's thinking system with mind, logic, science and technique, aims to achieve to reach the level of civilization deserved by the Turkish Republic and the Turkish Nation through its applications and innovations. These ideas and principles can be integrated into all areas of social life and the state's working areas, and education is one of the leading areas of them. In this study, curricula, which are the main sources used during the education process of human beings, are examined in terms of gains and issues related to Kemalism. In the study, the primary level curricula of Life Science, Social Studies, Turkish, Science and Mathematics courses were the data sources. Document analysis method was used in examining the curricula. In the light of the findings obtained in the study, it was observed that there was a remarkable decrease in the number of attainments and subjects related to Kemalism in the curriculum of Life Sciences, Social Sciences and Turkish courses compared to the previous curricula of them. It was also concluded that the attainments and subjects related to Kemalism were not included in the curricula of Science and Math. Accordingly, it is considered that there are significant deficiencies for the curricula in general and they should be reviewed in line with these identified deficiencies.Keywords
Kemalism, Curriculum, Primary Education

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri