Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Okul Öncesi Eğitim Programı Kazanımlarında Düşünme Becerilerinin Yeri
(The Place Of Thinking Skills In Preschool Education Program Learning Outcomes )

Yazar : Cansev KARAKUŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 48
Sayfa : 6053-6061
    


Özet

Düşünme becerileri, 21.yüzyılın ihtiyaçları doğrultusunda çocuklara kazandırılması gereken önemli becerilerdir. Küçük yaşlarda kazandırılan her türlü becerinin ilerleyen yaşam dönemlerini etkilediği bilinmektedir. Düşünme becerileri de bu nedenle erken yaşlarda kazanılması gereken önemli becerilerdendir. Bu araştırmada düşünme becerileri olarak eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme becerileri ele alınmıştır. Düşünme becerilerinin çocuklara erken yaşlardan itibaren kazandırılmasında eğitim programları önemlidir. Eğitim programlarının, çocuklara düşünme becerilerini kazandıracak şekilde düzenlenmesi ve güncellenmesi gereklidir. Erken çocuklukta düşünme becerilerinin kazandırılmasında okul öncesi eğitim programlarının etkisi büyüktür. Bu araştırmada 2013 okul öncesi eğitim programında düşünme becerilerinin yeri konu edilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden döküman analizi tercih edilmiştir. Okul öncesi eğitim programında yer alan tüm kazanım ve göstergeler yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini kazandırması açısından incelenmiştir. İncelenen kazanım ve göstergeler gelişim alanalarına göre sınıflandırılmıştır. Sonuç olarak düşünme becerilerini geliştirecek olan kazanımların ağırlıklı olarak bilişsel alana yönelik olması beklenirken, sosyal-duygusal alana ve dil gelişim alanına yönelik kazanımların da yer alması dikkat çekici bulunmuştur. Bu sonuçlar ışığında düşünme becerilerinin gelişiminin tüm gelişim alanlarını destekleyeceği düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler
Okul Öncesi Eğitim Programı, Yaratıcı Düşünme, Eleştirel Düşünme

Abstract

Thinking skills are important skills that need to be acquired in line with the needs of the 21st century. It is known that all kinds of skills gained at a young age affect the life stages. Thinking skills are therefore important skills to be acquired at an early age. In this research, critical thinking and creative thinking skills are considered as thinking skills. Education programs are important for gaining thinking skills to children from an early age. Educational programs need to be organized and updated in a way to give children thinking skills. Preschool education programs have a great impact on the acquisition of thinking skills in early childhood. In this study, the place of thinking skills in the preschool education program of 2013 was discussed. In the research, document analysis, which is one of the qualitative research methods, was preferred. All the gains and indicators in the preschool education program were examined in terms of gaining creative and critical thinking skills. The gains and indicators examined are classified according to their development areas. As a result, while it is expected that the gains that will improve thinking skills will be predominantly oriented towards cognitive domain, it is noteworthy that there are also gains related to social-emotional domain and language development domain. In the light of these results, it is thought that the development of thinking skills will support all areas of development.Keywords
Preschool Education Programme, Creative Thinking, Critical Thinking

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri