Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İran'ın Beluç Sorunu
(Iran's Baloch Problem )

İran'ın Beluç Sorunu

 
Yazar : Aybala LALE    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 47
Sayfa : 5908-5917
DOI Number: :
Cite : Aybala LALE , (2019). İran'ın Beluç Sorunu. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 47, p. 5908-5917. Doi: 10.26449/sssj.1834.
506    426


Özet

Beluçlar İran, Pakistan ve Afganistan sınırları içerisinde yaşayan ve bağımsızlık için mücadele eden bir etnik gruptur. Beluç milliyetçiliği ve Beluç devleti kurma çabaları bugün, bu devletlerin güvenliğini tehdit eden unsurlardan biridir. İran’da ‘’Sistan-Belucistan’’ eyaletinde yaşayan Beluçlar, İran için ciddi anlamda problem teşkil etmektedir. Farklı topraklar arasında bölünen bu bölge, İran’ın toprak bütünlüğünü etkileyebilecek kapasiteye haizdir. Bugün 2.5 milyonun üzerinde nüfusa sahip olan İran Beluçları yeni kentsel bölgelerin ortaya çıkması ve onlarla ilişkili demografik, sosyal ve dilsel dönüşümlerin yaşanması gibi sosyo-ekonomik değişimlerle yüzleşmektedir. Beluç kimliğinin yansıması olan yoğun gurur duygusu, Beluçların kendilerini bir ‘etnik grup’ olarak nitelendirmesinin önüne geçmiş ve kendilerini toprak parçasına, kültüre, dile ve medeniyete sahip bir millet olarak nitelendirmelerine neden olmuştur. Dolayısıyla sorunu İran özelinde ekonomik, sosyolojik, kültürel yönleriyle derinlemesine incelemek gerekmektedir. Nitekim çok etnik kökenli bir yapıya sahip olan İran’da azınlıkların meşru hakları büyük ölçüde görmezden gelinmiş ve problem teşkil etmiştir. Çalışmanın nihai amacı Beluç karakteristiği özelinde İran’ın Beluç sorununu değerlendirmektir.Anahtar Kelimeler
Beluçlar, Belucistan, İran Belucistanı, Özgür Belucistan, Büyük Ortadoğu Projesi

Abstract

Baloch is an ethnic group that lives within the borders of Iran, Pakistan and Afghanistan and struggles for independence. Baloch nationalism and the efforts to establish the Baloch state today are one of the factors that threaten the security of these states. The Balochs living in the ‘Sistan-Belucistan’ state in Iran are a serious problem for Iran. Therefore, it is necessary to examine the issue in depth in terms of economic, sociological and cultural aspects of Iran. Divided between different territories, this region has the capacity to affect Iran's territorial integrity. As a matter of fact, the legitimate rights of minorities in Iran, which has a multi-ethnic structure, have been largely ignored and posed a problem. Today, with a population of over 2.5 million, the Iranian Baloches face socio-economic changes such as the emergence of new urban areas and the demographics, social and linguistic transformations associated with them. An intense sense of pride, which is a reflection of the identity of Baloch, prevented the Balochians from describing themselves as an ‘ethnic group’ and led them to describe themselves as a nation with a piece of land, culture, language and civilization. The final objective of the study is to evaluate Iran's Baloch problem in the characteristic of Baloch.Keywords
Balochs, Balochistan, Iranian Balochistan, Free Balochistan, Great Middle East Project

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri