Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İş Kazalarının Dolaylı Maliyeti: Kaza Deneyiminin Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyeti Açısından İncelenmesi
(Indirect Cost Of Occupational Accidents: Investigation Of Accident Experience In Terms Of Organizational Commitment, Work Satisfaction And Intention To Leave )

Yazar : Altan DOĞAN  ; Serdar BOZKURT & Ayşegül KARAEMİNOĞULLARI  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 46
Sayfa : 5423-5434
    


Özet

Çalışmada, iş kazası geçiren veya çalışma arkadaşları iş kazasına uğramış ya da işletmelerinde iş kazası olan çalışanlarla, kendisi veya çalışma arkadaşlarından herhangi birisi iş kazası yaşamamış olanların “örgüte bağlılıklarının, iş tatminlerinin ve işten ayrılma niyetlerinin” farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırmaya, kamu ve özel sektörde çalışan 314 kişi katılmıştır. Araştırma sonucunda çalışanların, iş kazası geçirmelerine bağlı olarak; örgütsel bağlılık, iş tatmini ve işten ayrılma niyetlerinin farklılık göstermediği, ancak işletmedeki çalışma arkadaşlarından birinin iş kazası geçirmesine bağlı olarak, çalışanların sadece örgütsel bağlılıklarının farklılaştığı görülmüştür.Anahtar Kelimeler
İş Kazaları, Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini, İşten Ayrılma Niyeti

Abstract

This study investigates weather there are differences between employees who have had a work accident or colleagues have had a work accident or who have had a work accident in their business and those who have not had any work accident in terms of their levels of organizational commitment, job satisfaction and intention to leave. 314 people working in the public and private sectors participated in the study. As a result of the research, depending on the employees having work accidents; organizational commitment, job satisfaction and intention to leave were not different, but only employee's organizational commitment was different due to work accident.Keywords
Occupational Accidents, Organizational Committment, Job Satisfaction, Intention to Leave

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri