Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kriz Yönetiminde Otel İşletmesi Yöneticilerinin Bakış Açısı İncelemesi
(Investigation Of Hotel Management Managers In Crisis Management )

Yazar : Muharrem TUNA  ; Akyay UYGUR & Emine Zeynep ULUER  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 45
Sayfa : 5336-5346
    


Özet

Kriz her işletmede olduğu gibi otel işletmelerinde de önem taşımaktadır. İşletme kurucuları ve yönetim kadrosunun karşılaşabilecekleri kriz çeşitlerini önceden bilip tedbir almaları, kriz anını iyi yönetmeleri ve sonrasında oluşan verileri iyi değerlendirmeleri büyük bir kazanç olacaktır. Bu yüzden her işletme daha kuruluş aşamasında kriz yönetimi konusuna özen göstermelidir. Son yıllarda meydana gelen gerek küresel ölçekte gerekse yerel ölçekteki krizler turizm alanında faaliyet gösteren işletmeleri, çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkıp olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Otel işletmesi yöneticilerinin olası krizlerde yaptıkları veya yapacakları yönetim planları ve proaktif yaklaşımları büyük rol oynamaktadır. Yöneticilerin proaktif yaklaşımları kriz durumundaki işletmeyi bulunduğu olumsuz pozisyondan kurtarıp krizi fırsata çevirebilmektedir. Otel işletmelerinin yaşamlarını devam ettirmelerinde önemli bir konu haline gelen krizler, kriz süreçleri ve otel işletmesi yöneticilerinin bakış açıları hakkında bilgi sunmayı amaçlayan bu çalışma teorik bilgiler ve uygulamaya ilişkin iki bölüm olarak ele alınmıştır. İlk bölümde teorik olarak kriz kavramı, krizin özellikleri ve otel işletmelerinde kriz türlerine yer verilmiştir. İkinci bölümde otel işletmelerinde kriz yönetimini, otel işletmesi yöneticilerinin söylemek istediklerini anlamak adına genel değerlendirmeye yönelik mülakat yapılmıştır.Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Kriz kavramı, kriz süreci, kriz yönetimi

Abstract

The crisis is as important in hotel businesses as it is in every business. It will be a great gain for business founders and management staff to know the kinds of crises they may encounter in advance and to take precautions to manage the crisis moment well and to evaluate the resulting data well. Therefore, every enterprise should pay attention to crisis management during the establishment phase. Both global and local crises that have occurred in recent years have been adversely affecting tourism businesses. The management plans and proactive approaches that hotel managers made or will make in case of crises play a major role. The proactive approaches of the managers can save the business in a crisis stuation from its negative position and turn the crisis into an opportunity. This study aims to provide information about crises, crises processes and perspectives of hotel business managers, which have became and important issue fort he survival of hotel businesses. In the first part, the concept of crisis, the characteristics of the crisis and the types of crisis in hotel enterprises are given. In the second part an interview was conducted fort he general evaluation of the crisis management in hotel enterprises in order to understand what the manager of the hotel business wanted to say.Keywords
Key Words: Crisis, crisis process, crisis management

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri