Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


M.Ö.2. Bin’de ki Dokumacı Kadınlar (Arkeolojik Veriler Işığında)
(Weaver Women Bc 2000 (In The Light Of Archaeological Findings) )

Yazar : Hülya KARAOĞLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 45
Sayfa : 5246-5253
    


Özet

İlkel çağ insanının temel ihtiyacı sırasıyla beslenme, barınma, sonrasında da sıcaktan ya da soğuktan korunmak için örtünme ihtiyacıydı. Beslenme ihtiyacını erkek avcıların avladıkları hayvanlarda karşılıyorlardı. Giymek ihtiyacını karşılamak için ise; ilk önceleri avladıkları hayvanların derilerini kullandılar. Zaman içerisinde daha iyisine ulaşmak isteyen insanoğlu ip üretmeyi dolayısıyla da kumaş dokumayı keşfetti. Tunç Çağı’nda ise madenle tanışmasıyla birlikte madeni işlemek ve kullanmak için erkeğin savaşçı ve fiziksel gücünü keşfetti. İp üretip dokuma yapmak işini ise kadınlar üstlendi. İçinde bulunduğumuz çağdan 4000 yıl öncesine ait yazılı metinlerden anladığımız o yıllarda da kadınlarının farklı farklı işlerde sorumluluk aldığıdır. En yoğun görevlerinden birisi ise kumaş üretmek olmuştur. Bu çalışmada arkeoloji çalışmaları sonucu gün yüzüne çıkarılan tasvirli eserler, yazılı belgeler, kabartma ve heykelciklerdeki dokuma sanatı ile uğraşan kadınlar incelenmeye çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler
Kadın, M.Ö. 2. Bin, Dokumacılık, Tekstil, Arkeoloji

Abstract

The First time human basic need wast on ourish, shelter, and then cover in order to be protected from the coldor the hot in the aftermath. They met the need for nutrition in the animals hunted by male predators. To the need to wear, The first touse the skin of the animals they hunt. The man who want store ach the better in time has not discovered the ropeand the refore discovered the fabric weaving.

During the Bronze Age, he discovered the figh terand physical strength of his manto manipulate and uset he mine together with his acqu aintan cewith themine. Women were involved in producing rope and weaving.

What we understand from the written texts of 4000 years before our age is that women take responsibility in different jobs. One of the most intensive tasks was to produce fabrics.

In this study, it is tried to examine the women who are dealing with the art of weaving in the depictions, written documents, reliefs and figurines which are unearthed as a result of archeology studies.Keywords
Women, BC 2000, Weaver, Textile, Archeology.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri