Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sözlüksel Anlambilim Açısından Göç (±) Kavramı
(The Concept of Immigration from the Aspect of Lexical Semantics )

Yazar : Fevzi KARADEMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 43
Sayfa : 4862-4871
132    77


Özet

Kelimeler, his ve mana kutucuklarıdır. Her bir kelimede ayrı bir his, ayrı bir mana gizlenir. Kimisinde gam ve kasvet, kimisinde sevinç ve huzur vardır. Kimisinde kin ve nefret köpürür, kimisinde sekinet ve esenlik demlenir. Kimi kelimelerse, insan kalbi gibi, zıt manaları içinde barındırır. Göç, bu nevi kelimelerdendir. Göç’ün bir yanı hüzün, bir yanı sevinçtir. Bir yanı kopuş ve inkisar, bir yanı vuslat ve ümittir. Göç, her insan için mukadder olsa da herkes için aynı tarz ve sıklıkta tezahür etmez. Her insanın menzilinden ayrılış sebebi, menzilden menzile savruluş seyri aynı olmaz. Küskünlükler, kavgalar, kan davaları, savaşlar, maddi sıkıntılar, onulmaz sevdalar ve daha nice sebepler insanı yurdundan koparıp diyar diyar gezdirir. Göçün sebebine göre, göç acısına maruz kalanın (göçen ve/veya sılada kalanın) duygu hali değişir, figanı farklılaşır. Bütün bunlar edebiyatımıza çeşitli şekillerde yansır. Türlü duygu değerlerini çağrışım alanında bulunduran göç; kullanılış anlamları, kelime ailesi, müteradifleri ile Türkçenin önemli sözlük birimlerindendir. Çalışmada kaynak taraması yolu ile ulaşılan verilerden hareketle, göç kavramı, söz konusu açılardan ele alınmaya çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler
göç, kullanılış anlamı, sözlüksel anlambilim

Abstract

The words are the pattern of feeling and meaning. A separate feeling and meaning in each word is hidden. Some have sad and gloom, and some have joy and peace. In some, hatred and envy bubble, and in some, tranquility and well-being brew. Some words, like the human heart, contains the opposite meaning. Migration is one of these words. One aspect of migration is sadness, and the other aspect is joy. One side is break and denial, one side is union and hope. Although migration is destined for every human being, it does not manifest in the same style and frequency for all. The reason for the departure of each person from the location to location is not the same as the others. Disgusts, fights, blood feuds, wars, financial troubles, incurable love and many other reasons cause the people of the country to run away from their own lands. According to the reason of the migration, the mood of the migratory (migratory and / or the rest of the immigrant) changes and the moan changes. All this is reflected in our literature in various ways. Immigration, which includes various emotion values in the connotation area; the meaning of use, the word family, the similarities are the important dictionary units of Turkish. In this study, the concept of migration has been tried to be taken into consideration in the light of the information obtained through the literature review.Keywords
immigration, used meaning, lexical semantics

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri