Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Göç Sürecinde Göçmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar
(Problems Of Immigrants In Migration Process )

Yazar : Leyla ERCAN  & Uğur GÜRGAN & Nuray TAŞTAN AKDEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 43
Sayfa : 4785-4792
127    82


Özet

Evrensel ve çesitli nedenlere bağlı bir olgu olan göç, tarih boyunca toplumların ve bireylerin yaşamını ekonomik, sosyal, siyasal ve psikolojik bakımdan çok yönlü ve karmaşık bir biçimde etkilemistir. İnsanlık tarihiyle yaşıt olan göç olgusu, insanların farklı nedenlerle oturduğu bir yeri, kesin bir şekilde ya da geçici sürelerle terk etme durumudur. Göçün hangi türü yaşanırsa yaşansın bireyler ve toplumlar; ekonomik, siyasal, kültürel, sosyal ve psikolojik bakımdan çok yönlü ve karmaşık bir biçimde etkilenmektedir.Bu çalışmada, göç kavramları ve göçün nedenleri açıklanmış , göç yaşantısının bireyin psikolojik sağlığı üzerindeki etkilerini açıklayan kuramlar ve görüşler hakkında bilgi verilmiştir. Göçmenlerin yaşadıkları sorunlar ve uyum problemleri tartışılmıştır. Ayrıca bazı öneriler verilmiştir .Anahtar Kelimeler
Göç, birey, ruh sağlığı, göç süreci

Abstract

Immigration,a phenomenon linked to universal and diverse causes,It affects life in a multifaceted and complex way from economic, social, political and psychological aspects. The immigration phenomenon of human history is the abandonment of a place where people sit for different reasons, precisely or temporarily. Whatever type of migration is experienced, individuals and societies; economic, political, cultural, social and psychological aspects.In this study, various theories, which discuss the reasons for immigrating abroad, were reviewed; the theories and views that point out the effects of immigration on individual’s mental health were also explained. The difficulties and adjustment problems of migrants were discussed based on those theories and views. At the end, there are also given some suggestions.Keywords
migration,individual,mental health, migration process

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri