Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İlk ve Ortaokul Yönetici ve Öğretmenlerinin Okul Güvenliğine İlişkin Algıları
(Primary And Secondary School Managers And Teachers Perceptions On School Safety )

Yazar : Ahmet AKBABA   & Hüseyin KAPCAK  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 43
Sayfa : 4771-4784
136    82


Özet

Araştırmanın amacı Van ili İpekyolu İlçesindeki 2019–2020 eğitim-öğretim yılında ilk ve ortaokullarda görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenlerin, okul güvenliğine ilişkin algılarını belirleme ye yönelik nitel bir çalışmadır. Araştırma durum saptamaya yönelik betimsel bir çalışma olduğundan görüşme yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen güvenlik ve geçerliliği uzman görüşleriyle test edilen beş soru gönüllülük ilkesine göre seçilen 7 okul yöneticisi ve 5 öğretmene uygulanmıştır. Soruların cevapların kayıt altına alınan araştırmanın çözümlemeleri ve değerlendirmesi tamamlanmıştır. Çalışma sonucunda öğretmen ve okuldaki yöneticilerin ilk ve ortaokulda görevli yönetici ve öğretmenlerin güvenlik ile ilgili her aşamada merkezi bir rol oynadıkları ve azami dikkat sağlayarak tedbirler aldıkları gibi sonuçlara ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Güvenlik, okul güvenliği, eğitim, öğretim, yönetim.

Abstract

The aim of this study in town of Van İpekyolu natoanl education in 2019-2019 years education-teaching primary and secondary school serving school administrators and teachers, it is a qualitative study aimed at determining perceptions of school security. Since the research is a descriptive study to determine the situation, it was conducted using interview method. In the study, five questions which were developed by the researcher as a data collection tool and tested for reliability and validity with expert opinions were chosen according to the volunteering principle 7 school administrator and applied to 5 teacher. The analysis and evaluation of the research, which recorded the answers to the questions, was completed. At the end of the study, it was aimed that the teachers and school administrators they play a central role at every stage of security and the measures have been achieved, as well as takin measures with maximum attention.Keywords
Safety, school safety, education, teaching, management(administration)

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri