Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Characteristic Of Teachers From Eye Of Physical Education Candidates Teachers
(Characteristic Of Teachers From Eye Of Physical Education Candidates Teachers )

Yazar : Fikret ALINCAK   & Ahmet YIKILMAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 43
Sayfa : 4849-4854
149    91


Özet

Eğitim öğretim sürecinde son yıllarda öne çıkan en önemli konulardan birisi de öğretmen niteliğidir. Hiç şüphesiz öğretmenlerin yetişmiş olduğu ortam ve almış olduğu eğitim biçimi öğretmenlik niteliğini de etkilemektedir. Nitelikli öğretmenin sahip olması gereken özelliklerle ilgili birçok soru ve cevap bulunmaktadır. Genel anlamda bakıldığında her öğretmenin niteliği birbirinden farklıdır. Bu çalışmanın amacı beden eğitimi öğretmeni adaylarının gözünden öğretmen nitelikleri ile ilgili görüşlerinin ortaya konulmasıdır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen açık uçlu sorular 2016-2017 eğitim öğretim yılında dört farklı üniversitede öğrenim görmekte olan 40 beden eğitimi öğretmeni adayına sunulmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan mülakat yöntemi kullanılarak elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin sahip olması gereken nitelikler bakımından; iletişim becerisine sahip olması, öğrenciyi ve mesleğini sevmesi, iyi bir rehber olma ve öğrenciye yol gösterici olma özelliklerinin ön plana çıktığı görülmüştür. Sonuç olarak araştırma grubu nitelikli bir öğretmenin mesleğinde yetenekli olma, işini ve öğrencilerini sevme, onlara örnek olma ve öğrenciyi sahiplenme niteliklerinin ön plana çıktığı görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Beden eğitimi, Öğretmen, Nitelik.

Abstract

One of the most important issues that have emerged in recent years in the education process is the characteristic of the teacher. Undoubtedly, the environment in which teachers are raised and the way in which they are taught also influence the quality of teaching. There are many questions and answers about the qualifications that a qualified teacher should have. In general terms, the quality of each teacher is different. The purpose of this study is to reveal the views of teacher candidates about physical education teacher qualifications. The open-ended questions developed by the researcher as a means of collecting data in the research were presented to 40 physical education teacher candidates who were studying at four different universities in the academic year 2016-2017. The data obtained using the interview method, which is one of the qualitative research methods in the research, has been analyzed by content analysis method. In terms of qualifications teachers should have as a result of the research; being a good guide and being a student guide have been the forefront. As a result, it has been seen that the qualification of a qualified teacher of the research group is to be talented in the profession, to love his / her work and students, to be an example to them, and to possess student ownership.Keywords
Physical education, Teacher, Qualification.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri