Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Uyuz Gölü (Sulusaray-Tokat)
(Uyuz Lake (Sulusaray-Tokat )

Yazar : Faruk AYLAR   & Halil İbrahim ZEYBEK  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 42
Sayfa : 4557-4572
    


Özet

Uyuz Gölü, Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz Bölümü’nde Tokat ili Sulusaray ilçesine bağlı Uylubağı köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Sulusaray ilçe merkezine yaklaşık 10 km. mesafede bulunan göl, Tokat iline 65 km. ve Artova ilçesine ise 30 km. uzaklıktadır. Göl, Deveci Dağları güneyindeki tektonik kökenli çanağın en çukur kesiminde suların toplanması ile oluşmuştur. Yüzölçümü yaklaşık 339.775 m2 olan göl, deniz seviyesinden yaklaşık 1.035 m yükseltide bulunmaktadır. Gölün yüzeyden dışarıya akışı bulunmamakta olup, saha küçük bir kapalı havza niteliği de taşımaktadır. Doğu-batı yönünde uzanan göl yaklaşık 1,3 km uzunluğa, orta bölümde 200 m ve doğu kesiminde 500 m genişliğe sahiptir. Doğal bir gideğeni olmayan gölün suları tuzludur. Son dönemde Uylubağı köyü sakinlerince göle bir yapay gideğen açılmıştır. Turna, Angut, ördek, leylek, karabatak ve kuğu gibi birçok göçmen kuşun konakladığı Uyuz Gölü’nün çevresindeki doğal bitki örtüsü büyük ölçüde tahrip edilmiş olup, bu araziler tarım alanı olarak kullanılmaktadır. Yörede temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Bununla birlikte Uyuz Gölü, Sulusaray Kaplıcası ve Sebastopolis Antik Kenti gibi birçok doğal ve kültürel kaynak değerlendirilmeyi beklemektedir. Yakın geçmişte tarım alanlarının gittikçe parçalanması, ticari tarımın mümkün olmaması gibi sebeplerle Anadolu’nun birçok yöresi gibi, Sulusaray çevresinden de büyük şehirlere yoğun göç yaşanmıştır. Ancak kamu ve özel sektörün ortak yatırımları ile adı geçen kaynakların turizmde değerlendirilmesinin yörenin ekonomik açıdan canlanmasına önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler
Uyuz Gölü, Sulusaray, Çekerek çayı, Uylubağı köyü, tektonik göl, yeraltı su seviyesi.

Abstract

The Uyuz Lakewas located inUylubağı village of Sulusaray town, Tokat which is the middle part of the Blacksea Region. The lake is about 10 kms from Sulusaray town and it is 65 km from Tokat and 30 km. from Artova town. The lake was occurred in a tectonic basin structure which is in the southern part of the Deveci mountains where the water is collected in the deepest part. The surface area of the lake is approximately 339.775 m2 and the height of it from the sea level is about 1035 m. The water of the lake cannot flow anywhere as the area seems to be a closed basin. The lake lies in the east-west direction and the lengtht is about 1,3 km in, the width of it is 200 m in the middle and 500 m in the east part. The water of the lake is salty as its water flows nowhere. The villagers of Uylubağı opened an artificial canal for the lake. Some immigrant birds such as Crane, Angry bird, Duck, Stork, Cormorant and Swans are stayed around the lake in the immigration periods and the vegetation of the area was highly destroyed. The local people of Sulusaray earn their living from agriculture and cattle dealing. In the area, the Uyuz lake, the Sulusaray thermal spring and the Sebastopols antique ruins and other natural and cultural values deserve to be evaluated. As the agricultural land have been divided, the trade of agricultural products lost their importance. As a result, most of the local people moved to metropolitan cities as seen in many parts of Turkey. It is thought whether the state and the private sector invest some money to these richness’s, the lake and its environment can bring a new facility to the people in economical and touristic aspects.Keywords
The Uyuz Lake, Sulusaray, Çekerek river. Uylubağı village, tectonic lake, underground water level

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri