Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Çok Uluslu İşletmeler ve Tekelleşmenin Uluslararasılaşması
(The Internationalization Of Multinational Corporations And Monopolization )

Yazar : Onur Başar ÖZBOZKURT   & Fatma YEŞİLKUŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 41
Sayfa : 4312-4321
119    72


Özet

Günümüzde, uluslararası sistemin başlıca aktörü olarak varsayılan devletler, giderek çok uluslu işletmelerin (ÇUİ) arka planında kalmaktadır. Bu çerçevede, işletmelerin kıta ve ulus ötesi işletme faaliyetlerini gerçekleştirmesinden kaynaklı olarak “yüksek kâr” elde etme arzusu, piyasa ve sermayenin tek bir elde veya grupta merkezîleştiği ÇUİ’ler tarafından tekel bir döngünün oluşmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda oluşan tekel döngü, mutlak yoksullaşmaya neden olmakta ve yoksullaşmanın her geçen gün küresel boyuta ulaştığı görülmektedir. Buradan hareketle, ilgili literatüre katkı sağlamak suretiyle gerçekleştirilen bu çalışmada, sırasıyla gücün devletlerden çok uluslu işletmelere geçişi, ÇUİ’lerin büyüme ve tekelleşme stratejileri ve devamında ÇUİ’lerin büyüme ve tekelleşme stratejilerinin olumsuz etkileri kavramsal açıdan detaylı bir şekilde incelenmiştir.Anahtar Kelimeler
Çok Uluslu İşletmeler, Strateji, Uluslararasılaşma, Tekelleşme, Küresel Yoksulluk

Abstract

Nowadays, states which have been assumed as the fundamental actor in the international system, keep in the background of multinational corporations (MNCs). In this frame, the desire of “high profit” owing to MNC’s business activities as transnational and transcontinental ways reveals a monopoly cycle by MNCs that market and capital centralized in one hand or one group. In this sense, the monopoly cycle causes absolute poverty and it has been seen that poverty reaches in the global extent day by day. From this point of view, in this study, that has been carried out with the purpose of contributing the related literature, it has been respectively and conceptually examined the transition of power from states to MNC’s, MNC’s growth and monopoly strategies, and the negative impacts of MNC’s growth and monopoly strategies in detail.Keywords
Multinational Corporations, Strategy, Internationalization, Monopolization, Global Poverty

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri