Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tanzanya’da Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların Karşılaştırılması Ve Çözüm Önerileri Denemesi
(Comparisons And Solutions Proposal For Problems Encountered In Teaching Turkish And English As Foreign Languages In Tanzania )

Yazar : Lutfi DAGCI   & Mustafa CETIN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 42
Sayfa : 4531-4545
    


Özet

Araştırmada yabancı dil olarak İngilizce öğretiminde ve Türkçe öğretiminde öğretmenlerin yeterlilik algılarının, öğretim sürecinde sahip oldukları avatantajların, dezavantajların ve karşılaştıkları zorlukların saptanması ve karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda Tanzanya ülkesi Zanzibar şehrinde ortaokul ve lise seviyesindeki okullarda yabancı dil olarak Türkçe öğreten 10 Türkçe öğretmeni ve 10 İngilizce ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmada yapılan görüşmelerde elde edilen yanıtlar betimsel analiz yöntemi ile nitel olarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda Türkçe öğretiminde karşılaşılan fiziksel zorlukların İngilizceye kıyasla daha fazla olduğu belirlenmiştir. Bu zorlukların Türkçe dilini pekiştirecek bir sosyal ortamın olmaması, kaynakları sınırlı kalması ve öğrencilerin motive olması için uygun şartların sağlanmamasının geldiği saptanmıştır.Anahtar Kelimeler
Türkçe öğretimi, Türkçe, Ingilizce, avantaj , dezavantaj, öğretmen, yeterlilik

Abstract

The aim of the study was to determine and compare the teachers' perceptions of proficiency, their avatars, disadvantages and difficulties in teaching English as a foreign language and teaching Turkish. In this context, in-depth interviews were conducted with 10 Turkish teachers and 10 English teachers teaching Turkish as a foreign language in secondary and high school level in Zanzibar, Tanzania. Data were collected through a semi-structured interview form. The responses obtained in the interviews were analyzed qualitatively by descriptive analysis method. As a result of the research, it was determined that the physical difficulties encountered in teaching Turkish were more than English. It was found that these difficulties were not provided with a social environment that would reinforceKeywords
Teaching Turkish, Turkish, English, advantage, disadvantages, teacher, proficiency

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri