Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Turizm İşletmelerinde Yaşanan Duygusal Emek ile Moral ve Motivasyon Etkileşimi
(The Interaction Between Emotional Labour and Moral and Motivation Experienced in Tourism Establishments )

Yazar : İbrahim Cemal GENÇAY    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 5
Sayfa : 84-96
2350    1606


Özet

İşletmelerin var olma mücadelesi verdiği bu yoğun rekabet ortamında, taklit edilmesi en zor olan özgün sermayeleri entelektüel sermaye olarak ifade edilen çalışanlarıdır. Çalışanların işletmelere katkıları fiziksel, bilgi ve hizmet düzeyindeki çabaları olarak ortaya konulsa da, aslında çalışanların tüm çabalarının ve davranışlarının görünen, sergilenen şekline ve sonuçlarına, davranışların duygusal boyutları da etki etmektedir. Duygular ise çoğu zaman tanımlanması ve yönetilmesi zor olan bir moral düzlemde gerçekleşirken içsel ve dışsal birçok motivatör faktör tarafından şekillenmektedir. Bu çalışmada turizm işletmelerinin yönetiminde ve başarısında en önemli etken faktörlerden sayılan, duygusal emek, moral ve motivasyon gibi birbirleri ile sebep-sonuç etkileşiminde bağımlı olan unsurlara ilişkin, ikincil verilere dayalı bir değerlendirme yapılmaktadır. Çalışma sonucunda, derinden rol yapma ve samimi davranışların, turizm işletmelerinin amaçları ve çalışanları üzerinde daha pozitif sonuçlar verdiği görülmektedir. Bu nedenle yöneticilerin, derinden ve samimi emek davranışlarını desteklemeye yönelik içsel ve dışsal ödüller ile moral ve motivasyon araçlarını etkin kullanmaları ve çalışma ortamını eğlenceli, moral ve motivasyonu artırıcı bir yapıya getirmeleri yönünde çalışmalar yapılmalıdır.Anahtar Kelimeler
Turizm, Duygusal Emek, Moral, Motivasyon.

Abstract

In this intense competition environment where businesses struggle for existence, their original capital which is the hardest to imitate is their employees that is expressed as intellectual capital. Even if the contributions of employees to the businesses are put forward at physical, information and service level, the emotional dimensions of behaviour also affect the visible, displayed patterns and results of their efforts and behaviour. Emotions are shaped by a number of internal and external motivator factors while they are mostly occurring on a moral platform that is difficult to identify and manage. In this study, an evaluation is made based on secondary data about factors which are dependent on each other with a cause-effect interaction such as emotional labour, moral and motivation that are seen among the most important contributing factors in the management and success of tourism establishments. As a result of the study, deep acting and sincere behaviour seem to give more positive results on the aims of tourism establishments and their employees. Therefore, works should be carried out for managers to use internal and external awards with moral and motivation tools effectively to support deep and sincere labour behaviour and to make the working environment a fun, moral and motivation increasing structure.Keywords
Tourism, Emotional Labor, Morale, Motivation

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri