Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Suriyeli Mültecilerin Emek Piyasalarına Eşitsiz Entegrasyonu
(Inequal Integration Of Syrian Refugees To Labour Market )

Yazar : Hatice AZTİMUR    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 42
Sayfa : 4445-4455
    


Özet

Küreselleşme süreci emek göçünü hızlandırmıştır ancak bölgesel savaşlar küresel göç hareketinde en önemli ivmeyi yaratan faktörlerden birisi olarak öne çıkmıştır. 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş sonrasında bölgeden öncelikle çevre ülkelere sonrasında bütün dünya coğrafyasına kitlesel bir göç hareketi başlamış, bu durum milyonlarca insanın mülteci/sığınmacı pozisyonuna düşmesine neden olmuştur. Ancak Suriye’den kaynaklanan göç mültecilerin bazı ülkelerde yoğunlaşmasına yol açarken diğer bazıları aldıkları tedbirler ile mülteci akışının önüne bariyerler oluşturmuşlardır. Bu durum özellikle ortak sınıra sahip ülkelerde Suriyelilerin yığılmasına sebep olmuştur. 2011 yılından günümüze kadar Suriye’den göç eden Suriyeliler hayatta kalma sürecinde bu ülkelerde emek piyasalarına bir şekilde entegre olmuşlardır. Türkiye, uyguladığı açık kapı politikası ile kitlesel Suriyeli göçü alan ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye ile birlikte bölgedeki ülkelerden Ürdün ve Lübnan da çok sayıda Suriyeli mülteciye kapılarını açmıştır. Bu çalışmada göç ve mültecilik Suriyeli mülteciler özelinde kapitalist işleyiş ile ilişkilendirilerek ele alınmıştır. Bu çerçevede Suriyeli mültecilerin emek piyasalarına entegrasyonunun küresel kapitalist işleyişte hangi yeni eşitsizlikleri inşa ettiği Türkiye emek piyasaları örneği üzerinden değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Suriyeli Mülteci, Eşitsiz Entegrasyon, Emek Piyasası, Sermaye Birikimi, Küreselleşme

Abstract
The process of globalization has accelerated labor migration, but regional wars have emerged as one of the most important factors in the global migration movement. After the civil war that started in Syria in 2011, a massive migration to firstly the region countries and the whole of the world began to emerge, causing millions of people to fall to the position of refugees/asylum seekers. However, migration from Syria led to the concentration of refugees in some countries, while others, by means of measures, created barriers to the flow of refugees. This has led to the accumulation of Syrians, especially in countries with a common border. Syrians who migrated from Syria since 2011 have somehow integrated into the labor markets in these countries during their survival. Turkey one of the countries receiving mass Syrian migration through its open-door policy. Jordan and Lebanon, countries in the region along with Turkey have also opened their doors to a large number of Syrian. In this study, migration and refugees are discussed in relation between capitalist accumulation and Syrian refugees. In this context, the integration of Syrian refugees into labour markets has been evaluated through the example of the Turkish labour markets in which new inequalities have been built in the global capitalist process.


Keywords
Syrian Refugee, Inequal Integration, Labour Market, CapitalAccumulation, Globalization

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri