Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özalp Halk Hekimliği
(Özalp Folk Medicine )

Yazar : Mustafa ELİK    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 42
Sayfa : 4492-4498
    


Özet

Halk hekimliği, genellikle kırsal kesimlerdeki insanların hastane ve doktorlara alternatif olarak başvurdukları, gayriresmi teamüllere endeksli ve sözlü geleneğe bağlı gelişen ampirik uygulamalardır. Halkın imkânlarının el vermediği durumlarda veya başka nedenlerle devreye giren halk hekimliğinin, hem dünyada hem Türkiye’de birçok uygulamaları bulunmaktadır. Maddi ve manevi hastalıkların tedavisi için başvurulan “halk hekimliği”, yaygın olarak “alternatif tıp” olarak kabul görmektedir. Halk hekimliği çok eski ve köklü bir geçmişe sahiptir. Tarih boyunca insanların tecrübe ve birikiminin sonucu elde edilen verileri uygulayan halk hekimleri sözlü gelenek içerisinde öğrenirler. Halk hekimliğinin bir okulu yoktur. Yalnız aileden gelen aşinalık, şahsi kabiliyet, fıtratın uygunluğu ve yaşanılan çevrenin etkisi halk hekimlerinin ortaya çıkmalarında tesir edebilmektedir. Çalışmamızda Van’ın Özalp ilçesi ve köylerinde halen yaşamakta olan halk hekimlerinin toplum içerisindeki telakkileri, insanların maddi ve manevi dertlerine nasıl çare oldukları, zaman içerisinde sosyo-kültürel gelişim süreçleri ve halk hekimliğinin psiko-sosyal rolleri incelenecektir. İncelememizde aktif halk hekimliği yapan ve halk hekimlerine başvuran 20-80 yaş arası kişilerle görüşülmüştür. Çalışma, birebir görüşme ve gözlem yoluyla elde edilen veri ve bulgularla incelenecektir.Anahtar Kelimeler
Halk hekimliği, halk hekimliği uygulamaları, inanç, tedavi, ilaç.

Abstract

Folk medicine is an empirical practice based on verbal traditions, often based on informal practices, which people in rural areas resort to as an alternative to hospitals and doctors. People not permit the possibility of entering the circuit of cases or folk medicine for other reasons, and there are a lot of applications in Turkey and in the world. “Folk medicine which is used for the treatment of material and spiritual diseases, is widely accepted as“ alternative medicine”.Folk medicine has a very old and long history. Folk physicians who apply the data obtained from the experience and accumulation of people throughout history learn in oral tradition. There is no school of folk medicine. Familiarity from the family, personal ability, suitability of the nature and the effect of the environment can affect the emergence of folk physicians. İn this study, we will examine the folk remedies of folk physicians still living in Özalp district and villages of Van, how they can remedy people's material and spiritual problems, socio-cultural development processes and psycho-social roles of folk medicine over time. In our study, people aged 20-80 years who were active in folk medicine and applied to folk doctors were interviewed. The study will be examined with data and findings obtained through one-to-one interviews and observations. Key words: Folk medicine, Folk medicine practices, belief, treatment, drug.Keywords
Folk medicine, Folk medicine practices, belief, treatment, drug.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri